Kanada odnotowała znacznie wyższy deficyt budżetowy w wysokości 23,61 miliarda dolarów kanadyjskich  za pierwsze dziewięć miesięcy roku budżetowego 2023/24, w związku z szybszym wzrostem wydatków rządowych  podało w piątek ministerstwo finansów.
Dla porównania, deficyt w tym samym okresie rok wcześniej wyniósł zaledwie 5,54 miliarda dolarów kanadyjskich – podano w oświadczeniu.
Wydatki programowe wzrosły o 6,6% w związku ze wzrostem wszystkich głównych kategorii wydatków. Ministerstwo podało, że opłaty za dług publiczny wzrosły o 35,6%, głównie z powodu wyższych stóp procentowych.
Dochody od początku roku wzrosły o 2,6%, co w dużej mierze odzwierciedlało wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z pozostałych podatków i ceł.
W ujęciu miesięcznym Kanada odnotowała w grudniu deficyt w wysokości 4,47 mld CAD w porównaniu z deficytem 1,98 mld CAD w grudniu 2022 r.

 

 

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU