Według danych opublikowanych w środę przez Statistics Canada , Kanada ma najwyższy poziom zadłużenia gospodarstw domowych w stosunku do dochodu w  G7 .

Dane z 2021 r. pokazują, że Kanadyjczycy mieli prawie dwukrotnie wyższy wskaźnik zadłużenia do dochodów w porównaniu z USA i Niemcami. Za każdego dolara wydanego przez kanadyjskie gospodarstwo domowe odpowiadało około 1,85 dolara zadłużenia. Dla porównania, przeciętny Niemiec i Amerykanin jest winien jednego dolara za każdego wydanego dolara.

Najniższy wskaźnik zadłużenia do dochodów w grupie G7 miały Włochy, wynoszące około 90%, tego co wydają.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ten wysoki poziom zadłużenia występuje pomimo tego, że Kanada zajmuje drugie miejsce pod względem całkowitego majątku gospodarstw domowych jako odsetka dochodu do dyspozycji netto, zaraz za Stanami Zjednoczonymi.

Dwa lata po recesji w 2008 r. zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 15%, osiągając 95% zadłużenia gospodarstw domowych jako udział w PKB, a do 2021 r. zadłużenie przekroczyło udział w PKB, twierdzi Canada Mortgage and Housing Corporation .

Dla porównania, w 1980 r. stosunek długu do dochodu wynosił zaledwie 66%.

Według Statistics Canada, uzależnienie Kanady od wydatków konsumenckich jako kluczowego źródła wzrostu gospodarczego przyczyniło się do zwiększenia zadłużenia.

„Podobnie mieszkalnictwo okazało się mieczem obosiecznym – krytycznym dla tworzenia bogactwa gospodarstw domowych klasy średniej, ale także prowadzącym do braku równowagi między aktywami a zadłużeniem” – stwierdziła agencja.

Oszczędności netto spadły od czasu pandemii, a najemcy i rodziny o niższych dochodach wydają więcej, niż zarabiają.

Jedynie mieszkańcy czwartego i piątego kwintyla dochodów oszczędzają więcej, niż wydają, podczas gdy wszyscy pozostali wydają więcej, niż zarabiają.

Urząd Statistics Canada dodał, że dominujące wysokie stopy procentowe znacząco wpływają na młodsze rodziny ze znacznym zadłużeniem hipotecznym, podkreślając rosnące bariery na drodze do posiadania domu i utrudnianie postępu społeczno-gospodarczego.

Oczekuje się, że trudna sytuacja nasili się w latach 2024 i 2025, kiedy według szacunków kanadyjskiego urzędu statystycznego około 2,2 miliona gospodarstw domowych doświadczy „szoku stóp procentowych”, który dotknie prawie 45% wszystkich niespłaconych kredytów hipotecznych. Oczekuje się, że dodatkowa wartość odnowień kredytów hipotecznych będzie wynosić 675 miliardów dolarów.

Co więcej, w sytuacji, gdy prawie 50% kredytów hipotecznych będzie wymagało odnowienia w ciągu najbliższych dwóch lat, wyłania się chmura niestabilności finansowej dla rodzin już zaciskających pasa, co może jeszcze bardziej ograniczyć wydatki konsumenckie, a w konsekwencji szerzej rozumianą żywotność gospodarczą.

W przypadku przeciętnych gospodarstw domowych nieruchomości stanowią około 55% ich majątku, a kredyty hipoteczne stanowią większość ich zadłużenia, co jest jeszcze bardziej widoczne w przypadku rodzin z klasy średniej i rodzin w wieku produkcyjnym.

Osoby w wieku 55 lat i starsze posiadają 61% całkowitego majątku Kanady, co wskazuje na główne ryzyko dla mobilności międzypokoleniowej w nadchodzących dziesięcioleciach.