• Według danych IRCC 143 830 osób przybyło nielegalnie do Kanady i złożyło wnioski o status uchodźcy
  • To wzrost w porównaniu z 10 365 dziesięć lat temu, co oznacza 14-krotny wzrost w ciągu 10 lat
  • Rząd Trudeau zmienił zasady dotyczące wiz turystycznych, aby ułatwić każdemu przyjazd do Kanady, pozwalając podmiotom działającym w złej wierze na występowanie pod fałszywym pretekstem i korzystanie z hojnego kanadyjskiego programu dla uchodźców.
  • Kanada miała kiedyś najsilniejszy i najbezpieczniejszy system imigracyjny na świecie. Wybieraliśmy najlepszych i najciężej pracujących imigrantów, a nielegalna imigracja była niewielka i w większości ograniczona.

pisze w True North  Candice Malcolm

Kanada ma naturalne atuty, które chronią nas przed nielegalną migracją i niekontrolowanym przekraczaniem granic – dwa wielkie oceany oddzielające nas od upadłych państw, dyktatur komunistycznych i kleptokracji, które produkują uchodźców. Nasza jedyna granica jest wspólna ze Stanami Zjednoczonymi, które są naszym sojusznikiem, najważniejszym partnerem handlowym i głównym celem większości migrantów z całego świata.

Problemy Kanady z nielegalną imigracją bledną w porównaniu z tym, jednakże w rządzie federalnym zachodzą niepokojące zmiany, które pozwoliły na gwałtowny wzrost liczby Kanady do nowego, bezprecedensowego poziomu w zakresie nielegalnego wjazdu i potencjalnie wątpliwych wniosków o azyl.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W 2023 roku byliśmy świadkami największej w historii Kanady liczby nielegalnych migrantów napływających do naszego kraju. Według  danych kanadyjskiego urzędu imigracyjnego szokująca liczba 143 830 osób nielegalnie przybyła do Kanady i złożyła wnioski o azyl.

Ci migranci starają się uzyskać status uchodźcy w Kanadzie, ale nie są jeszcze legalnymi uchodźcami. Nadal muszą zbadać swoje sprawy przez sędziego imigracyjnego – proces, który w przeszłości był trudny i skutkował odrzuceniem lub porzuceniem większości wniosków (chociaż w ostatnich latach przepisy znacznie złagodzono, aby umożliwić większej liczbie osób ubiegających się o azyl uzyskanie statusu uchodźcy). .

Nawet jeśli ich wnioski zostaną ostatecznie odrzucone przez sędziego imigracyjnego lub jeśli zdecydują się porzucić swój wniosek i albo przenieść się do innego kraju (zwykle USA),  istnieją znaczne korzyści bycia osobą ubiegającą się o azyl w Kanadzie.

Osoby ubiegające się o azyl są uprawnione do świadczeń rządowych, w tym opieki społecznej, mieszkań socjalnych i Tymczasowego Federalnego Programu Zdrowia (IFHP) – programu finansowanego w wysokości 1 miliarda dolarów rocznie, w ramach którego rząd federalny płaci prowincjom za zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej tym nielegalnym imigrantom. W ramach IFHP osoby ubiegające się o azyl otrzymują opiekę wykraczającą poza to, co otrzymują Kanadyjczycy, włączając w to koszty wszelkich leków, wizyt u dentysty, wizyt u okulisty i innych usług, za które Kanadyjczycy płacą z własnej kieszeni.

 

Zamiast korzystać z naturalnego ograniczenia nielegalnej imigracji spowodowanego głównie ograniczeniami podróży po całym świecie podczas pandemii, IRCC pod kierownictwem rządu Trudeau pozwoliło w ostatnich latach na rozpad naszego systemu imigracyjnego, co doprowadziło do sześciokrotnego wzrostu nielegalnej imigracji w ciągu zaledwie dwóch lat, od 2021 do 2023 r., co stanowi oszałamiający 14-krotny wzrost w porównaniu z dziesięcioma latami wcześniej.

Ważne jest, aby zająć się przyczynami tej eksplozji nielegalnej migracji, abyśmy mogli wyciągnąć wnioski z tych błędów i skorygować , zanim będzie za późno.

za True North