W ramach długo obiecywanej aktualizacji polityki obronnej Kanady, minister obrony Bill Blair ujawnił w poniedziałek nowe wydatki na kanadyjskie siły zbrojne w wysokości 7,9 miliarda dolarów rozłożone na najbliższe pięć lat. W dalszym ciągu jednak Kanada nie spełni celu wyznaczonego  w ramach NATO.

Jak wynika z dokumentu aktualizacji polityki, do końca nowego planu pięcioletniego w roku budżetowym 2029–2030 Kanada ma wydawać 1,76% PKB na obronę, co nadal stanowi poziom poniżej  celu NATO wynoszącego dwa procent PKB .

Pierwsza duża aktualizacja polityki obronnej od 2017 r. stwierdza, że ​​Kanadyjskie Siły Zbrojne ( CAF ) muszą zająć się trzema głównymi czynnikami, które zmieniają scenę na świecie: zmianą klimatu, Rosją, Chinami i szybko rozwijającą się technologią, taką jak sztuczna inteligencja.

„Obecnie jesteśmy na pierwszej linii frontu nowych i ewoluujących zagrożeń. Postęp technologiczny i cyberataki oznaczają, że istnieje niezliczona ilość sposobów ataku, które wykraczają poza tradycyjne granice. Rosnące i destrukcyjne mocarstwa, takie jak Chiny i Rosja, oznaczają, że północną i zachodnią flanką NATO jest kanadyjska Arktyka, a zmiany klimatyczne szybko zmieniają Kanadę i naszą północ” – stwierdził premier Justin Trudeau na konferencji prasowej wraz z Blairem w CFB Trenton w Kingston w Ontario

Całkowite wydatki budżetowe w ramach tego pięcioletniego planu wynoszą 8,1 miliarda dolarów, z czego 157 milionów dolarów to środki przesunięte z ostatniej aktualizacji polityki obronnej w 2017 roku.

Blair zobowiązał się do wydawania  aktualizacji polityki obronnej co cztery lata.

Większość tegorocznych nowych wydatków skupia się na utrzymaniu okrętów wojennych i innego sprzętu wojskowego, na co budżet wynosi 495 milionów dolarów.

Rekrutacja stanowi ciągłe wyzwanie także dla CAF, a urzędnicy twierdzą, że brakuje im około 15 000 pracowników. Kryteria rekrutacji określają jako „przestarzałe” i rozważają utworzenie okresu próbnego, aby przyspieszyć proces rekrutacji.

Blair dodał, że wierzy, że są Kanadyjczycy, którzy chcą służyć,  jeśli muszą czekać „18 miesięcy”, skorzystają z innej okazji. Dodał, że obecny system składania wniosków opiera się głównie na wersji papierowej i jego zdaniem będzie szybszy, jeśli zostanie zdigitalizowany. „Ważne będzie zwiększenie liczby rekrutacji. Nie osiągnęliśmy jeszcze naszych celów, ale w nadchodzących latach będziemy chcieli zwiększyć liczebność Kanadyjskich Sił Zbrojnych, aby sprostać wyzwaniom świata, przed którym stoimy. A to będzie wymagało większych inwestycji” – powiedział premier Justin Trudeau.

Wśród nowych priorytetów wydatków określonych w strategii na ten rok budżetowy znajdują się 73 miliony dolarów na operacje wywiadowcze i cybernetyczne, 15 milionów dolarów na zakup i produkcję amunicji, 13 milionów dolarów na opiekę nad dziećmi dla personelu CAF, 10 milionów dolarów na fundusz innowacji NATO oraz 7 milionów dolarów na program opieki zdrowotnej.

To wszystko niezależnie od wcześniej ogłoszonych wydatków wojskowych, w tym zobowiązań na modernizację NORAD i zakup myśliwców F-35.

Celem strategicznym jest zapewnienie, że te wody, przestrzeń powietrzna Arktyki nie będą narażone na operacje, które mogłoby zaszkodzić interesom Kanady lub Ameryki, ponieważ topniejący lód może otworzyć nowe szlaki żeglugowe między Europą a Azją Wschodnią – czytamy w dokumencie strategicznym.

Oprócz zmian klimatycznych i zmiany sił geopolitycznych wpływających na operacje CAF w świecie rzeczywistym, nowe innowacje technologiczne w zakresie sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych zmieniają rolę cyberprzestrzeni w konflikcie.

W ciągu planu pięcioletniego CAF planuje wydać 917 milionów dolarów na usprawnianie wywiadu i operacji cybernetycznych, a w ciągu najbliższych 20 lat wzrośnie do 2,8 miliarda dolarów.