Budżet rządu Trudeau na rok 2024 obejmuje plan wydania dziesiątek milionów dolarów podatników na promowanie ideologii LGBT w kraju i za granicą oraz poszerzenie „grup równościowych” (equity groups) wśród pracowników tak, aby obejmowały osoby identyfikujące się jako „ 2SLGBTQI+”.

Według budżetu Kanady na rok 2024 premier Justin Trudeau zamierza wydać 150 milionów dolarów w ciągu 10 lat i poszerzyć ustawę o równości zatrudnienia , aby dalej rozwijać ideologię LGBT.

Zgodnie z kanadyjską ustawą o równości zatrudnianie kobiet, ludności rdzennej, osób niepełnosprawnych i członków widocznych mniejszości jest zaliczane do kategorii osób zasługujących na „specjalne środki” ze strony pracodawców. Jednak rząd Trudeau stara się obecnie rozszerzyć ten zakres, aby dodać osoby identyfikujące się jako „dwuduchowe, lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i [i] interseksualne”, a także „dodatkowe [tzw.]  i ludzie zróżnicowani pod względem płci”.

Dolary podatników zostaną wykorzystane „na wsparcie pierwszego kanadyjskiego federalnego planu działania 2SLGBTQI+, ogólnorządowego podejścia mającego na celu ustalenie priorytetów i utrzymanie działań społeczności 2SLGBTQI+, wspieranie i wzmacnianie praw 2SLGBTQI+  w kraju i za granicą oraz osadzanie kwestii 2SLGBTQI+ w pracy rządu Kanady.”

Zaangażowanie w promowanie programu LGBT w rządzie i miejscach pracy następuje po grudniowym raporcie zalecającym zmiany legislacyjne w praktykach zatrudniania, z praktyk opartych na merytokracji na praktyki faworyzujące grupy mniejszościowe.

Jedno z zaleceń sugerowało, że pracodawcy powinni „skorygować” niedostateczną reprezentację grup mniejszościowych wśród swoich pracowników.

 

za lifesite news