Nowy sondaż sugeruje, że liberałowie nie przekonali wyborców swoim   budżetem, choć istnieje szerokie poparcie dla ich planu budowy “milionów domów”.

Niemal połowa respondentów najnowszego sondażu Legera stwierdziła, że ​​ma negatywną opinię o budżecie federalnym, który został zaprezentowany 16 kwietnia.

Tylko 21 proc.  ma pozytywną opinię, a jedna trzecia respondentów uznała, że ​​nie wie lub woli nie odpowiadać.

Mimo to 65 procent ankietowanych uważa, że plan wydania 8,5 miliarda dolarów na budownictwo mieszkaniowe, zakładający budowę 3,9 miliona domów do 2031 roku, “jest dobry dla kraju”.

Mieszkańcy Alberty najczęściej twierdzili, że mają bardzo negatywne opinie na temat budżetu – 42 proc. wybrało tę opcję w porównaniu z 25 proc. w całym kraju.

Ponad połowa osób, które wzięły udział w ankiecie, stwierdziła, że ​​popiera plany rządu dotyczące większych wydatków na efektywność energetyczną, obronę narodową i umorzenie pożyczek studenckich dla pracowników służby zdrowia i edukacji.

A 56 procent stwierdziło, że uważa zwiększenie stawki podatku od zysków kapitałowych – posunięcie, które według szacunków przyniesie kolejne 19,4 miliarda dolarów przychodów w ciągu najbliższych czterech lat – za dobrą rzecz.

Tymczasem posunięcie to spotkało się  z krytyką, m.in. ze strony Kanadyjskiego Stowarzyszenia Medycznego, które 23 kwietnia ostrzegło, że może to wpłynąć na zdolność kraju do rekrutacji  lekarzy.

Budżet proponuje opodatkowanie dwóch trzecich zysków kapitałowych – zysku uzyskanego ze sprzedaży aktywów – a nie połowy jak było to do tej pory. W przypadku osób fizycznych dotyczyłoby to zysków powyżej 250 000 dol., ale w przypadku korporacji wszystkich.

Stowarzyszenie lekarzy stwierdziło, że wielu lekarzy będzie musiało zapłacić wyższe podatki, ponieważ włączyli swoje praktyki i korzystali z usług  firm, aby oszczędzać na emeryturę.

Choć liberałowie dążą do wprowadzenia zmian w podatku od zysków kapitałowych z myślą o młodszych Kanadyjczykach, w tym milenialsach i pokoleniu Z, sondaż Legera wykazał, że cieszy się on poparciem 60 procent respondentów w wieku powyżej 55 lat, co stanowi najwyższe poparcie ze wszystkich grup wiekowych.

Jednocześnie osoby w wieku od 18 do 35 lat najrzadziej popierały plan liberałów zakładający wydanie kolejnych 73 miliardów dolarów na obronność w ciągu najbliższych dwóch dekad. Zaledwie 45 procent respondentów w tej grupie wiekowej stwierdziło, że zwiększenie wydatków na obronność jest dobre dla kraju, w porównaniu z 70 procentami osób w wieku powyżej 55 lat.

Leger zadał także pytania dotyczące przyszłości fiskalnej kraju.

Prawie połowa respondentów, 47 procent, stwierdziła, że ​​chce, aby rząd ograniczył wydatki i programy, aby jak najszybciej zrównoważyć budżet.

Zaledwie 16 procent stwierdziło, że najlepszym planem na najbliższe pięć lat są większe wydatki i utrzymanie dużego deficytu, a 14 procent chce, aby rząd podniósł podatki, aby zmniejszyć deficyt.