Najbardziej znane kanadyjskie obrończynie nienarodzonych Linda Gibbons oraz Mary Wagner, które w więzieniach spędziły wiele lat (Linda Gibbons ponad 10) na spotkaniu z sali parafialnej kościoła Maksymiliana Kolbe w Toronto zorganizowanym przez parafialną grupę prolife – 11 maja 2024 roku.

wkrótce napisy polskie