Kanadyjski urząd podatkowy nie będzie nakazywał najemcom płacenia podatków należnych od zagranicznych właścicieli ich mieszkań mówi federalna Minister Skarbu Państwa Marie-Claude Bibeau.

Oświadczenie pani Bibeau z dnia 17 maja pojawiło się w obliczu rosnących w ostatnich tygodniach obaw najemców co do tego, czy są zobowiązani do potrącania podatku od czynszu płaconego właścicielom lokali rezydującym za granicą i czy grozi im eksmisja, jeśli tego nie zrobią.
„Chcę zapewnić Kanadyjczyków, że Kanadyjski Urząd Skarbowy nie ma zamiaru pobierać żadnej części niezapłaconych podatków od   indywidualnych najemców” – stwierdziła   Bibeau w swoim oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.

Przyczynę do niepokoju można przypisać decyzji sądu  z zeszłego roku, w której orzekł, że najemca z Montrealu jest zobowiązany do zapłaty kanadyjskiej agencji skarbowej (CRA) niezapłaconych podatków za sześć lat, powiększonych o odsetki i kary, w imieniu swojego wynajmującego mającego siedzibę we Włoszech —   agencja nie była w stanie ściągfnąć należności od wynajmującego.

O sprawie po raz pierwszy poinformował „The Globe and Mail” w kwietniu tego roku.

Ze szczegółów postanowienia wynika, że ​​najemca pozwał do sądu byłą minister skarbu Diane Lebouthillier po tym, jak w 2018 r. uznała, że ​​nie pobierał on i nie odprowadzał na rzecz CRA 25 proc. czynszu za lata 2011–2016. Ministerstwo powiadomiło go również, że jest odpowiedzialny za odsetki i kary naliczone w związku z tym, że  właściciel lokalu nie był rezydentem.
Najemca złożył apelację, twierdząc, że nie wiedział, że jego wynajmujący mieszka za granicą, jednak jego argumentacja została oddalona przez sędziego ze względu na “niedochowanie przez niego należytej staranności”.

Bibeau stwierdziła, że ​​sprawa przed kanadyjskim sądem podatkowym była „niezwykle rzadką sytuacją”.

Tymczasem na stronach CRA czytamy:
„Jeśli otrzymujesz dochody z wynajmu nieruchomości lub nieruchomości w Kanadzie, płatnik (taki jak najemca) lub agent (taki jak zarządca nieruchomości) musi potrącić podatek  w wysokości 25% od zapłaconego lub zaliczonego Ci dochodu z wynajmu brutto ” – napisano na stronie internetowej.

W oświadczeniu przekazanym mediom 17 maja CRA stwierdziła, że ​​zasada 25-procentowego przekazu będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy wynajmujący i najemca mają „stosunki biznesowe”.

„W większości sytuacji związanych z dochodami z wynajmu praktyką agencji podatkowej jest kontaktowanie się z wynajmującym, a nie z najemcą. Aby jednak zapewnić sprawiedliwość podatkową, agencja   nawiąże bezpośredni kontakt z najemcą, jeżeli istnieje relacja biznesowa między najemcą a wynajmującym” – stwierdziła agencja federalna.

W swoim oświadczeniu z 17 maja Bibeau oświadczyła, że ​​współpracuje z minister finansów Chrystią Freeland „w celu zapewnienia absolutnej przejrzystości prawa i zapewnienia najemcom pewności, której potrzebują i na którą zasługują”.