Według kanadyjskiego urzędu statystycznego stopa bezrobocia wzrosła w maju do 6,2 procent, gospodarka dodała jedynie 27 000 miejsc pracy.

Stopa bezrobocia w kwietniu wynosiła 6,1 proc.

Badanie siły roboczej przeprowadzone przez agencję sugeruje, że kanadyjski rynek pracy w dalszym ciągu słabnie, ponieważ wysokie stopy procentowe odbijają się na zachowaniach konsumentów i inwestycjach przedsiębiorstw.

Z raportu wynika, że ​​wśród bezrobotnych w kwietniu mniejszy odsetek znalazł pracę w ciągu miesiąca w porównaniu ze średnią dla tych miesięcy przed pandemią.

W maju wzrost płac był nadal silny, a średnia stawka godzinowa wzrosła o 5,1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 34,94 dolarów.

Publikacja danych następuje dwa dni po tym, jak po raz pierwszy od czterech lat Bank of Canada zdecydował się na obniżkę stóp procentowych   powołując się na oznaki spadającej inflacji i słabnącej gospodarki.