American College of Pediatricians, regulujący działalność pediatrów, właśnie wydał oświadczenie, w którym potępia wszystkie główne stowarzyszenia medyczne za propagowanie wśród dzieci szaleństwa związanego ze zmianą płci.

Apelują do tych grup, aby „NATYCHMIAST zaprzestały promowania afirmacji społecznej, leków blokujących dojrzewanie, hormonów płciowych i operacji u dzieci i młodzieży, które odczuwają niepokój z powodu swojej płci biologicznej”. :

„Biorąc pod uwagę najnowsze badania i ujawnienia szkodliwego podejścia propagowanego przez WPATH (World Professional Association for Transgender Health) i jego zwolenników w Stanach Zjednoczonych, my, niżej podpisani, wzywamy organizacje lekarzy w Stanach Zjednoczonych, w tym Amerykańską Akademię Pediatrii, Endocrine Society, Pediatric Endocrine Society, American Medical Association, American Psychological Association i American Academy of Child and Adolescent Psychiatry do podążania za nauką i swoimi europejskimi kolegami z pracy oraz do natychmiastowego zaprzestania promowania afirmacji społecznej, blokerów dojrzewania płciowego i operacji dla dzieci i młodzieży, które doświadczają  stresu związanego ze swoją płcią biologiczną.

Zamiast tego organizacje te powinny zalecać kompleksowe oceny i terapie mające na celu identyfikację i leczenie podstawowych chorób psychicznych i różnorodności neurologicznej, które często predysponują do dysforii płciowej”

 

za X