Polsko-Kanadyjski Związek Wędkarski powstał latem 1991 roku. Na pierwsze zebranie, które odbyło się w Credit Union, stawiło się 65 osób. Na spotkaniu tym ustalono podstawy działalności związku, jego strukturę organizacyjną, program działania na rok 1991 oraz kalendarium zawodów. Wybrano także władze związku. Pierwszym prezesem został Władysław Hrajnik. Do zarządu weszły ponadto następujące osoby: Stanisław Król, śp. Marek Nizioł, Robert Zalewski, George Opitz, Janusz Hormański, Bogdan Kwapis, Bogusław Gradek.

Pierwsze zawody PKZW odbyły się 8 września 1991 r. na Credit River w Port Credit. Uczestniczyło w nich 25 wędkarzy. Łowiono łososie. Pierwszym zwycięzcą zawodów PKZW został Grzegorz Ciszewski, który złowił łososia o wadze 17 lb 8 oz. Drugi był junior – Przemysław Gradek (brak danych o rybie), a trzeci Jacek Tyc, który złowił 2 karpie o wadze 18 funtów. Następne zawody zorganizowano 15 października w Cobourg. Stawiło się na nich 15 wędkarzy. Zwyciężył – jednym łososiem o wadze 26 lb. 14 oz – Lucjan Sanigórski. Trzecie zawody PKZW, na które przybyło 24 wędkarzy, przeprowadzono w miesiąc później, również w Cobourg. Rybą zawodów był pstrąg tęczowy. Jednego „tęczaka” złowił Marek Nizioł. Ryba ważyła 8 lb. Ireneusz Kujawski złowił pstrągi potokowe (brown trout) o łącznej wadze 18 lb 8 oz.

Rok 1992 rozpoczęto zawodami w łowieniu karpia. Odbyły się one w High Park na Grenadier Pond. Uczestniczyło zaledwie 10 wędkarzy. Przyczyną niskiej frekwencji była fatalna pogoda. Nie dopisały również karpie. Zwycięzca – Bogusław Gradek, złowił kilkanaście okoni. Drugie miejsce zajął junior – Daniel Pakłos. W czerwcu na terenie Wild Water Kingdom, na Claireville Reservoir, zorganizowano piknik członkowski. Przybyło ponad 30 osób. W zawodach największą rybę złowił Paweł Wiśniewski (brak danych na temat gatunku ryby), najwięcej ryb złowił Grzegorz Tomczyk.

Pierwsze szczupakowe zawody zorganizowano 20 czerwca 1992 w Waubaushene. Stawiło się na nich 42 wędkarzy. Wygrał Wacław Dobrowolski. Złowił on szczupaki o wadze 15 lb. 7 oz. Kolejne zawody, na których tym razem łowiono łososie – zakończyły się „klapą”. Nie złowiono żadnej ryby.

W roku 1993 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zmieniono część zarządu. Do władz związku weszli: Marek Szwedziński, Witold Śmiałek, Maciej Świerszcz i Andrzej Pitek. 15 maja w Waubaushene zorganizowano zawody szczupakowo-sandaczowe. Zwyciężył w nich Zbigniew Kupiec, łowiąc 17 lb. 14 oz. ryb. Drugi był Józef Sobótka z rybami o wadze 16 lb. 9 oz. Jedynego sandacza (10 oz.) złowił Robert Karaś. W zawodach pstrągowych w Cobourg, 20 listopada, nie złowiono żadnego „tęczaka”. Jedyną rybę zawodów złowił Marek Wójcik. Był to pstrąg potokowy (brown trout).

Zimą 1994 roku, na Waubaushene odbyły się pierwsze zawody podlodowe. Zwyciężył w nich Krzysztof Kluska, który złowił 7 kg okoni. Drugi był Władysław Hrajnik z czterema szczupakami – 6,5 kg. Trzecie miejsce zajął Zbigniew Pokorski (brak danych o wadze ryb).

W latach 90., w początkowym okresie istnienia klubu, w prasie polonijnej, w dzienniku „Gazeta” ukazywały się systematycznie artykuły o zawodach PKZW i tematyce wędkarskiej autorstwa Leszka Szelocha.

W 1994 r. Zbigniew Bełz, właściciel i wydawca „Gazety”, ufundował Puchar „Gazety”, aby co roku nagrodzić najlepszego w klasyfikacji rocznej, który startował w zawodach organizowanych przez PKZW.

Na zebraniu w 1994 roku na miejsce Władysława Hrajnika, który zrezygnował z funkcji prezesa związku, awansował Marek Nizioł, który z pomocą Włodka Kurbiela prowadził związek przez kolejne 3 lata jego istnienia. Na zebraniu w styczniu 1997 Marek Nizioł wraz z zarządem podał się do dymisji. W tym też roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zmieniono część zarządu. Do władz związku weszli: Waldemar Weselak – prezes, Joanna Rusinek – skarbnik, Bogdan Kustra – sekretarz zarządu. Waldemar Weselak był prezesem PKZW do roku 1999 r.

Na zebraniu w 1999 r. wybrano nowy zarząd PKZW. Prezesem został Bogdan Kustra. W skład zarządu weszli również: Joanna i Michał Rusinkowie, Roman Runo, Gustaw Chmura, Zbigniew Pokorski, Krzysztof Jaśkielewicz i Jacek Pawlikowski.

Za kadencji prezesa Bogdana Kustry działo się wiele. W Internecie powstała pierwsza strona www o PKZW pod nazwą Przypon. Pod tym samym tytułem wydawany był biuletyn informacyjny, którego redaktorami byli: Bogdan Kustra, Jacek Pawlikowski, Janusz Grabowski i Krzysztof Jaśkielewicz. W latach 1999–2000 Przypon ukazywał się również na łamach polonijnego tygodnika „Wiadomości”.

W 1999 r. w zawodach organizowanych przez PKZW brało udział 94 wędkarzy. 17 grudnia 2000 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze. Po roku działalności, prezes Bogdan Kustra zrezygnował z prowadzenia PKZW.

W latach 2001–2003 publikacje o zawodach i działalności Polsko-Kanadyjskiego Związku Wędkarskiego ukazywały się systematycznie w dziale „Magazyn Wędkarski” w polonijnym dzienniku „Gazeta”. Ich autorem był Krzysiek Jaśkielewicz.

W 2001 r. klub był prowadzony przez prezesa Jana Kowalczuka. 2 grudnia 2001 r. podczas zebrania w Credit Union z funkcji prezesa zrezygnował Jan Kowalczuk. Wraz z nim z zarządu odeszli wiceprezes Waldemar Weselak i sekretarz Ryszard Kupiec. Nowym prezesem PKZW na rok 2002 został Ireneusz Lazowski. Funkcję wiceprezesa przejął Zbigniew Pokorski z Hamilton, a sekretarza Krzysztof Jaśkielewicz. Na stanowisku skarbnika pozostał Michał Rusinek. Zimą 2001 r. po raz pierwszy zostały zorganizowane zawody podlodowe Ice Polonica.

Historia PKZW została zaktualizowana w 2002 r. i następnie opublikowana w polonijnym dzienniku „Gazeta” przez Krzysztofa Jaśkielewicza. W okresie 2000–2003 informacje dotyczące zawodów Polsko-Kanadyjskiego Związku Wędkarskiego w Toronto znajdowały się na stronie internetowej – www.fishonlineca.com (do 2005 była to strona polskojęzyczna). Były to następujące materiały i informacje: historia PKZW, regulamin obowiązujący do końca 2002 r. oraz regulamin 2003, regulamin Pucharu „Gazety”, relacje z zawodów PKZW w okresie 2001–2002, klasyfikacje, wyniki i punktacje po zawodach, klasyfikacje końcowe oraz zdjęcia.

Za kadencji prezesa Bogumiła Brzezińskiego w Internecie powstała (2006) oficjalna strona PKZW – www.pkzw.org. Strona działała do 2007 r. W późniejszym okresie, do końca 2011, materiały internetowe znajdowały się na stronie Romana Runo – www.pkzw.ca. W roku 2012 ponownie została zarejestrowana oficjalna strona PKZW pod adresem – www.pkzw.org. Od 2003 r. informacje na temat działalności związku publikowane są w polonijnym tygodniku „Goniec”. Relacje z zawodów PKZW ukazywały się też w Polsce w miesięczniku „Wędkarski Świat”. Ich autorem był Jacek Pawlikowski. Od 2002 r. zapoczątkowano 3-letnie kadencje na stanowisku prezesa PKZW. Nie zawsze jednak kolejni prezesi PKZW pozostawali na stanowisku przez 3 lata.

Kolejnymi prezesami PKZW byli:

Ireneusz Lazowski: 2002–2004
Roman Runo: 2005
Bogumił Brzeziński: 2007
Roman Runo: 2008–2010
Marek Grodecki: 2011
Wojciech Bak: 2012–2013
Krzysztof Arsiuta 2014
Waldemar Weselak – obecnie

Zdobywcy tytułu najlepszego wędkarza i Pucharu PKZW:

1994 – Krzysztof Kluska
1995 – Krzysztof Kluska
1996 – Waldemar Weselak
1997 – Zbigniew Pokorski
1998 – Krzysztof Kluska
1999 – Gustaw Chmura
2000 – Gustaw Chmura
2001 – Ireneusz Lazowski
2002 – Ireneusz Lazowski
2003 – Krzysztof Chmura
2004 – Rafał Tarasiewicz
2005 – Piotr Gorlewski
2006 – Ryszard Dyjasek
2007 – Ireneusz Lazowski
2008 – Ireneusz Lazowski
2009 – Marian Mulas
2010 – Marian Mulas
2011 – Adam Czyż
2012 – Roman Mikucewicz
2013 – Roman Runo
2014 – Roman Runo
2015 – Waldemar Weselak

Kilka pamiętnych wydarzeń z historii PKZW:

• Ponad 36 funtów okoni złowionych przez Gustawa Chmurę w zawodach podlodowych na jeziorze Couchiching w 1995 roku.

• Zdobycie Pucharu „Gazety” dwa razy z rzędu przez Krzysztofa Kluskę.

• Zamieć w czasie zawodów zimowych w Waubaushene – luty 1995.

• Łowienie crappie przez szczeliny pomostu na zawodach w kwietniu 1996 w Penetanguishene.

• Pogubienie sie wędkarzy w drodze na zawody na węgorze w roku 1995 i podlodowe w 1996.

• Pstrągowe zawody w strugach deszczu na Gull Lake w 1996 roku.

• 21-funtowy karp Jerzego Haluszki złowiony na woblera Rapala w czasie zawodów szczupakowych w 1996.

• 25-centymetrowy pstrąg Waldemara Weselaka, który dał mu zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu „Gazety” za rok 1996.

• Wręczenie kurtek z logo PKZW członkom związku o ponad dwuletnim stażu – 1998.

• Po raz pierwszy w historii PKZW na podium stanęła kobieta. Elżbieta Wasiluk zajęła drugie miejsce na zawodach Ice Polonica, które odbyły się na Cook’s Bay, 15 lutego 2003 r., łowiąc szczupaka o wadze 1,59 kg. Zawody te nie były zaliczane do klasyfikacji.

• Największy crappie zawodów na Gibson Lake (26 stycznia 2003 r.) złowiony przez Waldemara Weselaka ważył 530 gramów (33 cm). Był to największy crappie złowiony w historii PKZW do 2003 r.

Krzysiek Jaśkielewicz