Łowie­nie ryb w mieście

Krzysz­tof Jaś­kie­le­wicz — eks­pert węd­kar­stwa — zdra­dza gdzie naj­le­piej w aglo­me­ra­cji toron­toń­skiej zło­wić rybę na obiad. Wspa­nia­ły połów zdro­wa ryba — nie ma lep­szej odtrut­ki na pandemię…