Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo uważa, że kanadyjskie roszczenia dotyczące Przejścia Północno-Zachodniego są nieuprawnione. Przemowa Pompeo została uznana za prowokację. Fen Hampson, ekspert z Carleton University w Ottawie, przypomina, że w 1988 roku Kanada i Stany Zjednoczone zawarły Arctic Co-operation Agreement. Pompeo teraz próbuje przekreślić umowę. Brian Mulroney i Ronald Reagan umówili się, że dla Stanów Zjednoczonych Przejście Północno-Zachodnie stanowi wody międzynarodowe, a Kanada uznaje je za swoje wewnętrzne wody terytorialne.

Pompeo wygłosił przemówienie w Finlandii. Zwrócił również uwagę na coraz bardziej widoczną obecność Chin w Arktyce i powiedział, że stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa Ameryki Północnej, a także zagrożenie dla środowiska.

[yop_poll id=”1″]