Liczba pracowników tymczasowych wzrosła o 50% w ciągu ostatnich 20 lat, podał StatsCan rosła ona szybciej niż liczba stałych miejsc pracy.

W 2018 r. W całym kraju pracowało 2,1 mln osób tymczasowo zatrudnionych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1,4 mln w 1998 r., Wynika z badania siły roboczej agencji

W tym samym okresie liczba stałych pracowników wzrosła o 33 procent.

Praca tymczasowa obejmuje stanowiska kontraktowe – które kończą się z góry ustaloną datą lub kiedy projekt jest zakończony – prace dorywcze i sezonowe.

Sektorami o największej liczbie tymczasowych stanowisk były: edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Ponad jedna czwarta miejsc pracy w edukacji była tymczasowa (26% w 2018 r.), A następnie opieka zdrowotna i pomoc społeczna (13%, łącznie).
Pracownicy tymczasowi zazwyczaj zarabiali mniej niż ich stali odpowiednicy – co potwierdzają dane StatCan, które mówią, że pracownicy tymczasowi zarabiali średnio 21,80 dol. na godzinę w 2018 r., w porównaniu z 27,71 dol. dla stałych pracowników, ale luka płacowa między obiema grupami maleje.