A w nie­dzie­lę od 12 w Par­ku Pade­rew­skie­go pik­nik z udzia­łem kom­ba­tan­tów w rocz­ni­cę zdo­by­cia Mon­te Cas­si­no. Sto­wa­rzy­sze­nie Wete­ra­nów Armii Pol­skiej zaprasza

 

reklama