Nowy sondaż Ipsos-Global News na temat rasizmu w Kanadzie stwierdza, że ​​tzw widoczne mniejszości są w niektórych przypadkach bardziej skłonne do rasistowskich poglądów niż biali.

Sondaż przeprowadzony 8-10 kwietnia z udziałem 1002 Kanadyjczyków określa białych respondentów jako „pochodzenia północnoamerykańskiego i europejskiego” a tych z widocznych mniejszości jako „pochodzenia pozaeuropejskiego”.
[yop_poll id=”4″]
Okazało się, że widoczne mniejszości częściej niż biali mają rasistowskie przemyślenia, o których nie rozmawiają publicznie (58% w porównaniu z 48%), i  uprzedzenia wobec różnych ras (32% vs. 21%).

Widoczne mniejszości, według sondażu, są również bardziej skłonne niż biali wyrażać swoje poglądy na temat różnych religii i grup etnicznych   (45% w porównaniu z 29%), częściej też zgadzają się ze stereotypami antysemickimi,  jak Żydzi kontrolują media (24% vs. 17%).

Co ciekawe kanadyjskie organy ustawodawcze,  sądy czy liberalne media   rutynowo koncentrują się na wykorzenieniu tylko jednej formy rasizmu u białych – z wyłączeniem wszystkich innych. Dzieje się tak pomimo oczywistego faktu, że każdy może być rasistą.