Lekki spadek zatrudnienia…

Gospodarka Kanady odnotowała niewielki spadek zatrudnienia w czerwcu, w miesiącu, w którym stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie najniższym od czterech dekad, a płace wzrosły do ​​najwyższego poziomu od ponad roku.

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,5 proc. W porównaniu z 5,4 proc. w maju – co było najniższym wynikiem od czasu, gdy rząd zaczął gromadzić porównywalne dane w 1976 r. – podał w piątek Statistics Canada.

Ogólnie rzecz biorąc, w raporcie stwierdzono, że gospodarka straciła 2200 pozycji netto po dodaniu około 24 000 pełnoetatowych miejsc pracy i utracie około 26 000 miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Nawet przy niewielkim spadku rynek pracy miał silny początek roku.

W pierwszej połowie 2019 r. Gospodarka dodała 248 000 nowych pozycji – z których prawie wszystkie były w pełnym wymiarze godzin – co przyniosło Kanadzie najsilniejszy sześciomiesięczny okres wzrostu zatrudnienia.

Średni godzinny wzrost płac w ujęciu rocznym dla wszystkich pracowników wyniósł w czerwcu 3,8%, dając wskaźnikowi najsilniejszy miesiąc od maja 2018 r. I drugi najlepszy odczyt od dziesięciu lat.

Quebec odnotował wzrost płac o pięć procent, osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2009 roku.

W porównaniu z rokiem wcześniejszym zatrudnienie wzrosło o 421 100 lub 2,3%, podał raport. Spośród tych nowych stanowisk 314 500 z nich było w pełnym wymiarze godzin.

W zeszłym miesiącu płatne stanowiska pracownicze wzrosły o 39 200, z 16 200 nowych miejsc pracy w sektorze publicznym i 23 000 w sektorze prywatnym.

Liczba osób, które określiły się jako osoby pracujące na własny rachunek, zmniejszyła się o 41 400 osób.

Sektor fabryczny stracił w czerwcu 32 800 miejsc pracy, przy czym większość strat w sektorze produkcji.

Sektor usług dodał 30 600 miejsc pracy w ubiegłym miesiącu, po pojawieniu się nowych stanowisk w służbie zdrowia i pomocy społecznej.