Grupa robocza, której zadaniem było znalezienie 460 milionów dolarów oszczędności w ontaryjskim systemie ubezpieczeń medycznych, przedstawiła 11 rekomendacji, jak ulepszyć OHIP. Ministerstwo zdrowia zapowiada, że od 1 października program ubezpieczeń będzie działał według zmienionych zasad. Ma to przynieść oszczędności rzędu 83 milionów dolarów rocznie. Planowane jest wydanie dodatkowych zaleceń.

Wszystkie zalecenia można podzielić na trzy kategorie: poprawa jakości opieki nad pacjentem, zmniejszenie liczby świadczonych usług, które z medycznego punktu widzenia są niepotrzebne, oraz ocena wcześniejszych prac. Autorzy raportu z Appropriateness Working Group zalecają na przykład stosowanie dokładniejszych metod diagnozowania schorzeń zatok zamiast kierowania pacjenta na niepotrzebne prześwietlenia. Pacjenci z chronicznym bólem kolan i bioder mają być kierowani do nowych specjalistycznych klinik zajmujących się problemami szkieletowo-mięśniowymi. Zmienione mają być wymagania technologiczne dotyczące urządzeń do monitorowania pracy serca. Obecnie stosowane rejestratory arytmii jako przestarzałe przestaną być refundowane. Pacjenci, którzy niedawno korzystali z pomocy specjalisty, nie będą potrzebowali kolejnego skierowania od lekarza rodzinnego, jeśli nie minęły dwa lata. Zapis nie dotyczy specjalistów pracujących w szpitalach. Badania jedną z metod diagnozowania niepłodności przestaną być refundowane – panel ekspertów uznał ją za przestarzałą. Za procedurę niepotrzebną z medycznego punktu widzenia uznano usuwanie woskowiny z uszu, chyba że powoduje głuchotę. Odpowiednie preparaty można kupić w aptekach i nie jest potrzebna interwencja medyczna. Za niepotrzebne uznano również badania krtani przy okazji badań żołądka. W ramach OHIP refundowane będą tylko testy ciążowe wykonywane przy użyciu próbki krwi. Wyjątkowo refundowane będą testy paskowe wykonywane w gabinecie lekarskim, jeśli natychmiastowe stwierdzenie ciąży jest konieczne, by uniknąć uszczerbku na zdrowiu pacjentki. Pacjenci przed operacją będą oceniani tylko przez chirurga i anestezjologa. Ocena dokonywana przez lekarza rodzinnego lub specjalistę została uznana za niepotrzebną. Wizyty domowe będą uzasadnione tylko w przypadku pacjentów starszych, niedołężnych i korzystających z opieki paliatywnej. Ograniczona ma być liczba operacji kolan pacjentów z chorobami degeneracyjnymi, a nacisk ma być położony na łagodzenie bólu i fizykoterapię.

Wydatki na ochronę zdrowia stanowią największy wydatek w prowincyjnym budżecie. W ubiegłym roku na opiekę medyczną przeznaczono prawie 60 miliardów dolarów, co stanowi 42 proc. wydatków programowych.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU