Zdaniem ekspertów ds. zdrowia wyeliminowanie wszystkich przypadków COVID-19 w Kanadzie spowoduje zbyt duży koszt społeczny

Byli eksperci ds. zdrowia publicznego twierdzą, że Kanada powinna zapobiegać przypadkom śmiertelnym spowodowanym przez COVID-19, chroniąc bezbronnych, jednocześnie umożliwiając funkcjonowanie społeczeństwa.

Władze powinny zabiegać o na minimalizację oddziaływania, a nie eliminację COVID-19, jednocześnie umożliwiając społeczeństwu w miarę normalne funkcjonowanie.

Eksperci wystosowali w tej sprawie list otwarty do premiera federalnego i premierów prowincji.

„Musimy zaakceptować fakt, że COVID-19 będzie  przez jakiś czas obecny w populacji i znaleźć sposoby na poradzenie sobie z tym”, pisze 19 ekspertów

Sygnatariuszami są m.in. dr Gregory Taylor, bezpośredni poprzednik dr Teresy Tam jako główny lekarz Kanady;  Dr Robert Bell, były wiceminister zdrowia w Ontario; Dr Vivek Goel, były prezes Public Health Ontario

„Najbardziej cierpią ludzie o niskich dochodach, którzy są zamknięci w budynkach mieszkalnych i nie mają ładnego patio ani domku letniskowego, do którego mogliby uciec” – wslazuje dr Neil Rau, lekarz chorób zakaźnych i mikrobiolog medyczny z University of Toronto, który podpisał list.

Dodaje , że podstawą wprowadzenia blokad i dystansu fizycznego było spłaszczenie krzywej epidemii, aby systemy opieki zdrowotnej nie były przytłoczone zbyt dużą liczbą przypadków na raz. Eliminacja wirusa, to zupełnie co innego.

List zachęca rządy do reagowania na spadki zachorowań poprzez staranne złagodzenie ograniczeń.

„Jest wiele krajów w Europie, które przyjmą Kanadyjczyków przybywających drogą powietrzną i nie zmuszająą ich do izolacji, ale my wymagamy, by ludzie przybywający z miejsc niskiego ryzyka w Europie izolowali się po przyjeździe” – powiedział Rau. „Nie mamy nawet wzajemności”.

Rau chciałby również, aby przywódcy federalni nalegali na ponowne otwarcie szkół, co zdaniem ekspertów jest ważne dla  społecznego dzieci i poziomu nauczania.