W piękny słoneczny dzień 25 sierpnia 2019 roku Polonia przybyła do Parku Hamilton aby celebrować tradycyjne dożynki.

Jest to kontynuacja tradycji z utraconego Plaise Polonaise, obecnie zamienionego na wynajęty plac.

Organizację tegorocznych Dożynek zajął się Centralny Zarząd Kół Polek z prezeską Elżbietą Gazdą na czele, pełniąca również funkcję prezesa grupy ZPwK 17 Delhi. Gratulujemy składamy podziękowania za wytrwałą pracę.

Plon tej pracy jest widoczny w pozostałych Grupach Związkowych Koła Polek, które są głównym ratunkiem dla budżetu i organizacji.

Na dożynki przybyły grupy Polek z Hamilton, Cambridge, Brantford, i Delhi, które swoimi programami uświetniły dożynkową tradycję. Mszę świętą celebrował ksiądz Piotr Mochnacki, a jego patriotyczna i uduchowiona homilia na długo pozostanie w pamięci uczestników. Takiej homilii Polonia dawno nie słyszała.

MC Krystyna Wrona prowadziła całość imprezy. Piękny, tradycyjny Wieniec dożynkowy z kłosów zbóż z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z orłem polskim z drugiej strony został umieszczony przed ołtarzem.

Pozostałe wieńce z Cambridge i Hamilton umieszczono obok ołtarza. Po Mszy świętej delegacje składały dary dla starosty Elżbiety Gazdy, księdzu Piotrowi Mochnackiemu i dla Gościa Zarządu Głównego ZPwK prezesa Teresy Szramek.

Pieśniami dożynkowymi uroczystość uświetnił zespół klubu Seniora z Cambridge. Z grupy 17-tej Delhi chleb dożynkowy wręczył  księdzu Piotrowi Mochnackiego John Krol.

Dożynki zakończono wspólną zabawą i delektowaniem się smaczną kuchnią polską.

Prezes CZ Kół Polek, prezes GR. 17 Delhi, starosta Dożynek w serdecznych słowach podziękowała wszystkim za przybycie oraz wolontariuszom przygotowującym Dożynki, zapraszając jednocześnie na rok 2020. rok.

Plon niesiemy plon, plon zasianego ziarna na niwie organizacyjnej, aby nigdy nie ubywało.

John Król