Szanowny Panie Andrzeju,

Pozwalam sobie załączyć informacje na temat Konferencji Naukowej „Osądzić Rzeź Woli”(Genocide Wola 44).

Konferencja odbędzie się w Warszawie 28 września tego roku. Informacje na temat organizatorów, wśród których jest wielu znanych historyków i prawników,  i na temat samej Konferencji jest też dostępna na naszej stronie internetowej: http://genocidewola44.pl

Konferencja będzie live streamed, a więc będzie  dostępna na naszej stronie internetowej dla widzów na całym świecie. 

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zbrodnia na ludności cywilnej w Warszawskiej dzielnicy Wola, w pierwszych dniach sierpnia 1944 jest wciąż mało znana wśród Polaków i na świecie. Ostatni świadkowie już odchodzą. Dlatego jest  to niezmiernie ważne aby udostępniać i rozpowszechniać informację i wiedzę na ten temat. W związku z tym prosiłabym uprzejmie o opublikowanie/rozpowszechnienie  załączonych materiałów  w „Gońcu”. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy byłoby to możliwe.

Z góry serdecznie dziękuję za jakąkolwiek pomoc.

Z  wyrazami szacunku.

Grażyna Tydda (Sydney/Warszawa), 

członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Osądzić Rzez Woli”

Dodam, że jestem potomkiem  pomordowanych na Woli, mój pradziadek zostały rozstrzelany 2 sierpnia i wielu członków mojej dalszej rodziny nie przeżyło tej rzezi. Moi rodzice, wówczas małe dzieci, byli świadkami tych wydarzeń i na zawsze pozostały one w ich pamięci.

***

Konferencja naukowa „Osądzić Rzeź Woli” „Genocide Wola 44”

Warszawa, 28.09.2019

 „Patrzyłem prosto w lufę, pijany Niemiec chybił”, relacjonuje pan Henryk Troszczyński, świadek i uczestnik tragicznych wydarzeń sprzed 75-ciu lat na warszawskiej Woli.

W dniu 28 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja naukowa „Osądzić Rzeź Woli” („Genocide Wola 44”). Jest ona związana z 75. rocznicą zbrodni ludobójstwa określanej jako Rzeź Woli. Zbrodnia ta została dokonana w sierpniu 1944 r. na Woli – w jednej z dzielnic Warszawy okupowanej przez Niemców podczas II wojny światowej – na rozkaz dowództwa III Rzeszy przez oddziały armii niemieckiej. W ciągu kilku dni Niemcy w okrutny sposób zamordowali ponad 50 tys. cywilnych osób – kobiet, mężczyzn i dzieci – a następnie próbowali zatrzeć ślady zbrodni poprzez spalenie ciał ofiar. Była to największa zbrodnia wojenna Wehrmachtu dokonana podczas II wojny światowej. Zbrodnia nigdy dotąd nie osądzona.

Celem konferencji „Osądzić Rzeź Woli” jest przywrócenie pamięci o tej okrutnej zbrodni armii niemieckiej, poinformowanie krajowej i międzynarodowej opinii społecznej o jej skali i przebiegu oraz doprowadzenie do postawienia przed właściwym organem sądowniczym sprawców i ich następców prawnych, gdyż Rzeź Woli 1944 r., jako zbrodnia ludobójstwa, nie ulega przedawnieniu.

Honorowy patronat nad Konferencją „Osądzić Rzeź Woli” objęli Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Na zakres merytoryczny konferencji składać się będą trzy bloki tematyczne:

1)Blok świadectw – dokumenty, świadkowie, relacje filmowe,

2)Blok historyczny – referaty historyczne ukazujące znaczenie zbrodni w czasie jej dokonywania jak i w okresie późniejszym,

3)Blok prawny – referaty ukazujące aspekty prawne samej zbrodni jak też niezbędne działania dla jej osądzenia przed organem o znaczeniu międzynarodowym.

Od strony organizacyjnej konferencja podzielona będzie na dwie części. Pierwsza z nich obejmująca Blok Świadectw odbędzie się w Kościele Św. Wojciecha w Warszawie przy ul. Wolskiej 76. To miejsce symboliczne i niejako centrum wydarzeń określanych jako Rzeź Woli. W sierpniu 1944 roku było to jednocześnie miejsce masowych rozstrzeliwań, obóz przejściowy dla czekających na śmierć i sala operacyjna dla rannych, którzy uszli śmierci. Ta część konferencji będzie miała charakter otwarty i będzie dostępna dla każdej zainteresowanej osoby. Konferencję poprzedzi koncelebrowana Msza Święta za dusze wszystkich pomordowanych podczas Rzezi. W tej części konferencji przedstawione będą świadectwa ówczesnych wydarzeń. Częścią centralną będą relacje żywych świadków. Tych, którzy na własne oczy widzieli… Będzie też prapremiera dwóch filmów.

Część druga obejmująca Blok historyczny i Blok prawny odbędzie się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej znanej pod nazwą Przystanek Historia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w tej części będzie dostępne tylko dla zarejestrowanych wcześniej uczestników. Rejestrację będziemy prowadzić na naszej stronie internetowej http://genocidewola44.pl. Dla osób, które nie znajdą miejsca na sali, przewidziana jest transmisja obrad on-line przez Internet. Link dostępu zostanie wkrótce udostępniony na naszej stronie. Polecamy też zamieszczone na tej stronie opracowania, świadectwa, dokumenty i archiwalne zdjęcia.

Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

Komitet Organizacyjny Konferencji naukowej „Osądzić Rzeź Woli”

pod przewodnictwem prof. Piotra Witakowskiego

Kontakt do Organizatorów: kontakt@genocide44.pl

Honorowy patronat nad konferencją

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek

 

PORZĄDEK OBRAD

Część I – Kościół Św. Wojciecha

08:00–09:00  Msza Św.

09:00–09:10  Otwarcie konferencji i wystawy – Wicemarszałek SejmuMałgorzata Gosiewska

09:10–09:20  Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Wola – BurmistrzKrzysztof Strzałkowski

09:20–11:20  (120 min) Blok świadectw – przewodniczy red. Hanna Dobrowolska

–  film „Śladami Rzezi Woli” – Grzegorz Kutermankiewicz

–  relacje żyjących i nieżyjącychświadków

–  „Rzeź Woli w niemieckiej dokumentacji lotniczej” – Zygmunt Walkowski

–  film „Zagłada Redemptorystów Woli” – ks. prof. Paweł Mazanka,Krzysztof Żurowski

 

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą ofiarom. Zwiedzanie wystawy

Część II – IPN „Przystanek Historia”

12:30–13:30 Rejestracja

13:30–13:40 Wystąpienie Prezesa IPN – Prezes IPN Jarosław Szarek

13:40–15:25 (105 min) Blok historyczny – przewodniczy prof. Wiesław Wysocki

–  „Wydarzenia na Woli w sierpniu 1944” – Marek Strok

–  „Rzeź Woli jako element zagłady Warszawy” – Wojciech Gardoliński, Józef Menes

–  „Śledztwo w GKŚZpNP dotyczące Rzezi Woli” – Jolanta Chankowska

–  „Stan badań Rzezi Woli– Katarzyna Utracka

–  dyskusja –15 min

 

15:25–15:40 Przerwa

15:40–17:55 (135 min) Blok prawny – przewodniczy prof. Piotr Daranowski

–  „Rzeź Woli w świadomości społecznej” – prof. Andrzej Szpociński

–  „Rzeź Woli –aktualne problemy odpowiedzialności” – prof. TadeuszJasudowicz

–  „Niemieckie prawo okupacyjne regulujące stosunki polsko-żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie” – prof. Bogdan Musiał

–  „Straty i szkody wojenne Polski” – prof. Krzysztof Miszczak

–  Dochodzenie roszczeń od RFN za zbrodnie IIWojny Światowej” – mec. Lech Obara

–  „Najwyższy Trybunał Narodowy” – prof. Karol Karski

–  dyskusja –15 min

 

17:55–18:10 Przerwa

18:10–19:10 (60 min) Dyskusja generalna – przewodniczy red. Krzysztof Jabłonka