Justin Trudeau przekonywał ontaryjczyków, by nie popełniali drugi raz tego samego błędu i nie głosowali na konserwatystów. Mówił, że Scheer będzie drugim Fordem, a żaden z nich nie zapewni mieszkańcom prowincji poprawy dostępu do lekarzy, leków i poradnictwa z zakresu zdrowia psychicznego. „Z kim, waszym zdaniem, powinien negocjować Doug Ford, jeśli chodzi o sprawy waszego zdrowia?”, pytał Trudeau w Hamilton.

Obiecał, że jego partia wprowadzi narodowy program refundacji leków. Powstanie też specjalna agencja, Canada Drug Agency, która będzie zajmować się zakupami leków. W czerwcu specjalna rada doradcza, powołana na zlecenie rządu, zaleciła utworzenie jednego publicznego systemu refundacji leków. Agencja, która będzie kupować leki, w pierwszej kolejności powinna ustalić listę leków refundowanych. Lista powinna być gotowa najpóźniej 1 stycznia 2022 roku. Następnie przez pięć lat byłaby rozszerzana. Po zakończeniu tego procesu koszt programu wynosiłby 15 miliardów dolarów rocznie.

Podobna obietnicę złożyło NDP. Partia Jagmeeta Singha chce od 2020 roku wydawać 10 miliardów dolarów rocznie na niezbędne leki i usługi medyczne. Liberałowie podają na początek kwotę 6 miliardów rozłożoną na najbliższe cztery lata. Pierwszym etapem wprowadzania ich programu refundacji byłyby negocjacje z prowincjami.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU