Jerzy Dąbro­wa opo­wia­da o wra­że­niach po Olim­pia­dzie Polo­nij­nej w Gdyni

Reklama