Kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity otrzymała w Radomiu nagrodę Viventi Caritate (Żyjącemu Miłością). Wyróżnienie to przyznaje od 2005 r. Fundusz im. biskupa Jana Chrapka.

Fundacja Polish Orphans Charity od kilkunastu lat funduje stypendia dla uzdolnionych artystycznie uczniów z Radomia. Pomoc stypendialna jest przeznaczana dla dzieci osieroconych lub żyjących w rodzinach potrzebujących wsparcia finansowego. Stypendyści mogą przeznaczać pieniądze na rozwój swych talentów i umiejętności.

Fundacja Polish Orphans Charity to chyba jedyna charytatywna inicjatywa polonijna, która dzięki szerokiej działalności, wychodząc poza etniczne ramy zdołała uruchomić na swój cel fundusze przeznaczane nie tylko przez prywatnych darczyńców ale też i duże korporacje. Nie ma bardziej zbożnego celu niż pomoc w wyrównywaniu szans dzieci biednych. Co roku Kolacja Bożonarodzeniowa oraz Ball Pologne gromadzą wielu dobrodziejów. Co roku są też okazją do spotkania i złożenia życzeń…

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Polish Orphans Charity została założona przez dr Ryszardę Russ, jej męża Barta Pasowskiego i dr. Teda Kralka.

Fundacja dr Russ, jako jedyna polonijna organizacja charytatywna poprzez otwarcie na potrzeby nie tylko polskich sierot – choć te otrzymują nadal najwięcej środków – zdołała włączyć się w strumień dotacji dużych kanadyjskich korporacji. To pozwala jej z roku na rok rozdysponowywać coraz więcej środków.

Odbierający nagrodę przedstawiciel fundacji Krzysztof Gajewski powiedział, że bliska jest jej dewiza biskupa Chrapka: – Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię”. – Mam nadzieję, że ślady po naszej fundacji przetrwają w naszych stypendystach; że wykorzystają oni swoje talenty, które my – poprzez stypendia – staramy się rozwijać” – zaznaczył Gajewski.

Fundacja Polish Orphans Charity działa w Kanadzie od 2000 r. Początkowo w jej działalność zaangażowana była tylko Polonia kanadyjska, ale od kilku lat wspierają ją także rdzenni Kanadyjczycy. W sumie dotąd do Polski trafiło ponad 1 mln dolarów kanadyjskich. Pomoc z fundacji otrzymują też dzieci z Czech, Słowacji, Ukrainy czy z Dominikany.

Nagrodę Viventi Caritate (Żyjącemu Miłością) otrzymują osoby i instytucje z całej Polski, które w sposób szczególny wykazują się aktywnością na polu działalności charytatywnej, społecznej, kulturalnej czy wychowawczej. W ub. roku laureatkami nagrody były siostry dominikanki z Broniszewic, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży.