Państwo Maria i Paweł Dubiccy poznali się w Kanadzie, gdzie w 1957 roku wzięli ślub. Obydwoje pochodzą z Wołynia. Ich dzieciństwo naznaczone zostało gehenną cierpienia. W czasie II wojny światowej tracili rodzeństwo, byli świadkami zbrodni, wywiezieni do Niemiec żyli w bezustannym strachu przed dywanowymi nalotami. Mimo to, przetrwali i w Kanadzie odbudowali swe życie.

Od lat 50. są związani z najstarszą polonijną parafią w Toronto – Parafią św. Stanisława Kostki. Tam wzięli ślub, tam chrzcili dzieci, tam włożyli wielki wkład w działalność zespołów folklorystycznych, które ostatecznie przekształciły się w prawie 100-osobowy zespół pieśni i tańca “Biały Orzeł”.

Dzisiaj emeryci, mieszkają w Domu Opieki im. Kopernika przy ulicy Roncesvalles w Toronto. W ponad godzinnej rozmowie wspominają swoje losy.