“Będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem, będę strzegł honoru szkoły i kochał swoją ojczyznę… To fragmenty ślubowania uczniów klas I w polskiej szkole im Mikołaja Kopernika w Mississaudze, którym rozpoczęto w sobotę 9 listopada uroczysty apel. Ślubowanie związane z pasowaniem na uczniów, którego świadkami byli: Krzysztof Grzelczyk – Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej, zaproszeni dziennikarze, licznie przybyli rodzice oraz uczniowie klas starszych, złożyły dzieci z klas pań: Mirosławy Szpulak i Emilii Florczak.

Konsul Krzysztof Grzelczyk przekazując wyprawki dla pierwszaków, ufundowane przez konsulat, nawiązał  do historii Polski i stwierdził m.in. „Polacy zawsze dbali o zachowanie naszej kultury i języka. Cieszę się, że w Kanadzie rownież o to dbają.”

Następnie odbył się uroczysty apel poświęcony 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Prezentacje uczniów poprzedził krótki film pt. “Niepodległość”. Na scenie nie zabrakło wymownych symboli: rozdzieranej przez zaborców polskiej flagi, zdjęcia szeregu żolnierskich mogił przy których dzieci składały symboloczne wiązanki kwiatów  z palącymi się zniczami oraz zakutej w łańcuchy Polski.

Uczniowie z klas IV, w których nauczycielkami są panie Bożena Szwed i Renata Kupresak oraz z klasy VI pani Teresy Bieleckiej, przypomnieli  widzom historyczne wydarzenia. Skrócona lekcja historii zaczęła się od I rozbioru Polski, poprzez zrywy powstańcze zakończone zerwaniem kajdan krępujących naszą Ojczyznę 11 listopada 1918 roku.

Nie sposób wymienić wszyskich, którzy przewinęli się tego dnia na scenie prezentując patriotyczne utwory, wiersze i wspomnienia. Nad całością czuwali prowadzący Kasia Falfus i Marek Klepner. Usłyszeliśmy tego ranka wiele znanych i lubianych melodii i pieśni. Na szczególne wyróżnienie zasługuje “Rota” w interpretacji Nadii Czarnomski.

Dyrektor szkoły Tamer Botros, żegnając zaproszonych gości, wyraził swoje uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego “wyjątkowego i nadzwyczajnego” spotkania. I trudno się z nim nie zgodzić.

Danuta Maciejewska

Nauczycielka polskiej szkoły im. Mikołaja Kopernika

fot. Bożena Szwed, Mirosława Szpulak