W poniedziałkowym Toronto Star w artykule wstępnym pojawiło się ostrzeżenie pod adresem szkół katolickich, że jeśli nie będą popierać “praw” homo- i transseksualistów, społeczny sprzeciw wobec finansowania ich działalności z pieniędzy publicznych będzie tylko rósł. Redakcja gazety stwierdziła też, że Toronto Catholic District School Board powinno zwolnić jednego z członków rady kuratorium, Mike’a Del Grande.

Del Grande, razem z Teresą Lubinski, Garrym Tanuanem i Nancy Crawford, głosował 7 listopada przeciwko dodaniu “tożsamości płciowej, sposobu wyrażania swojej płciowości, statusu rodzinnego i małżeńskiego” do listy zakazanych powodów dyskryminacji w kodeksie etycznym TCDSB. Przeciwnicy zmiany twierdzili, że uwzględnianie tych powodów jest wpuszczeniem teorii gender do szkół katolickich, a jest to teoria sprzeczna z nauczaniem Kościoła i szkodzi uczniom.

Ośmiu członków rady kuratorium zagłosowało jednak “za” twierdząc, że rada musi przestrzegać dyrektyw ministerstwa i dopasować swój kodeks etyczny do kodeksu prowincyjnego i ontaryjskiego Kodeksu Praw Człowieka.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Teraz aktywiści LGBTQ, m.in. z The 519, naskoczyli na Del Grande, który ubiega się o stanowisko przewodniczącego rady. Wypominają mu zaproponowanie innej poprawki i dodanie do kodeksu innych “kategorii tożsamości płciowej” takich jak pedofilia, sadyzm, poligamia i kanibalizm, żeby kodeks był prawdziwie “inkluzywny”. Del Grande oczywiście zaproponował poprawkę w akcie szyderstwa.

Teraz Toronto Star wtrąca swoje trzy grosze i domaga się od TCDSB publicznej nagany dla Del Grande i “wyrażenia poparcia dla praw uczniów LGBTQ”, aby “zaleczyć rany, które pozostały po słowach Del Grande i niekończących się przepychankach w kuratorium dotyczących podstawowych praw człowieka”. “Jeśli to kuratorium wciąż będzie pozostawiało jakiekolwiek wątpliwości odnośnie swojego poparcia dla praw wszystkich ludzi, coraz większe poparcie będzie zyskiwać inna opcja – zaprzestanie finansowania szkół katolickich z budżetu prowincji”.

Jack Fonseca z Campaign Life Coalition podziękował Del Grande za jego prawdziwą odwagę i za to, ze stanął w obronie wiary. Przypomniał, że gender jest też niezgodne z judaizmem i islamem. “Bigoteria mediów musi się skończyć”, dodał.