OŚWIADCZENIE

13 grudnia 2019 r.
TORONTO – Dzisiaj Stephen Lecce, minister edukacji, wydał następujące oświadczenie w odpowiedzi na ogłoszenie Federacji Nauczycieli Szkół Średnich w Ontario (OSSTF) o kontynuacji akcji strajkowej:
„Kierownictwo  Związku OSSTF wyraziło się jasno, że nadal będzie podejmować działania strajkowe – co najbardziej dotyka uczniów – chyba że podatnicy zaakceptują ich żądanie wypłacenia 7 miliardów dolarów w postaci podwyżek wynagrodzeń, świadczeń i innych korzyści.

Jeśli pojawiło się wątpliwości, czy rzeczywiście chodzi tu o sprawy płacowe,  zostały one rozwiane, gdy cztery związki reprezentujące nauczycieli zaskarżyły do sądu ustawę regulującą podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Złożyliśmy rozsądną ofertę podniesienia wynagrodzeń nauczycieli o 750 mln dol., a nauczyciele w Ontario są na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń w kraju.

Wzywamy OSSTF do zaprzestania kontynuowania akcji strajkowej, przyjęcia oferty prywatnej mediacji, pozostania przy stole rozmów i skupienia się na poprawie nauczania w klasach, a nie podwyżkach wynagrodzenia dla swoich członków. ”

kontakt z mediami

Alexandra Adamo

alexandra.adamo@ontario.ca
ontario.ca/education-news
Disponible en français

Sandra Zeni
Communications Branch
437-225-0321
sandra.zeni@ontario.ca

 

(tłum. Goniec)