Urodziny znanego polonijnego pasterza o. Adama Filasa, budowniczego kościoła w Brampton, zawsze dawały okazję do wielu zbożnych akcji, zbiórek, inicjatyw. Tym razem o. Adam, jako przewodniczący oblackiej prokury misyjnej pomaga swym kolegom z Madagaskaru. Na Czerwonej Wyspie jest bieda, a my realnie możemy pomóc tamtym ludziom.