Nasza rozmowa z Wojciechem Sumlińskim

O stosunkach polsko-żydowskich na kanwie książki “Powrót do Jedwabnego” rozmawiamy z Wojciechem Sumlińskim