Nasza roz­mo­wa z Woj­cie­chem Sumlińskim

O sto­sun­kach pol­sko-żydow­skich na kan­wie książ­ki “Powrót do Jedwab­ne­go” roz­ma­wia­my z Woj­cie­chem Sumlińskim