Vade Retro Sata­na komen­tu­je Andrzej Kumor

Lucy­fe­ria­nie z glo­bal­ne­go zako­nu sza­ta­na na para­dzie rów­no­ści w War­sza­wie — co jest napi­sa­ne na koszul­ce — komen­tu­je Andrzej Kumor