Roczne tempo inflacji utrzymywało się na niezmienionym poziomie w grudniu, ponieważ wyższe ceny energii zostały częściowo zrównoważone przez wolniejszy wzrost cen świeżych warzyw.

Urząd Statystyczny podał w środę, że wskaźnik cen konsumpcyjnych w grudniu wzrósł o 2,2 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, co odpowiada wzrostowi rok do roku w listopadzie.

Ceny energii w grudniu wzrosły o 5,5 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy ceny benzyny wzrosły o 7,4 procent w porównaniu z grudniem 2018 r.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wyłączając benzynę, wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 2,0 procent,i był to najmniejszy taki wzrost od listopada 2018 r.

Roczny wzrost cen świeżych warzyw spowolnił w grudniu do 1,5 procent w porównaniu ze wzrostem o 7,1 procent w listopadzie.

Statystyki Kanady podają, że ceny sałaty spadły o 5,0 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy ceny wzrosły z powodu wybuchu zakażenia E. coli, który wymagał usunięcia zapasów sałaty rzymskiej w USA, ograniczając podaż i podnosząc ceny innych rodzaje sałaty.

Ceny samochodów osobowych w grudniu również wzrosły w wolniejszym tempie, wzrastając o 1,4 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, w porównaniu ze wzrostem o 2,9 procent w listopadzie.

Raport o inflacji wyprzedził decyzję Banku Kanady o stopie procentowej.

Bank of Canada utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie
stałą stopę overnight na poziomie 1,75 procent. Stopa bankowa wynosi dwa procent, a stopa depozytowa 1,5 procent.

W oświadczeniu  bank stwierdza, że „globalna gospodarka wykazuje oznaki stabilizacji, a niektóre ostatnie zmiany w handlu były pozytywne”.

Bank dodaje, że kanadyjska gospodarka jest silna, ale ma mieszane wskaźniki od czasu ostatniej ważnej aktualizacji  raportu polityki pieniężnej.

„Bank szacuje teraz wzrost o 0,3 procent w czwartym kwartale 2019 r. I 1,3 procent w pierwszym kwartale 2020 r. Eksport spadł pod koniec 2019 r., a inwestycje biznesowe osłabły po silnym trzecim kwartale”.