Podczas gdy ryzyko zarażenia w Toronto nowym koronawirusem pozostaje niskie, Toronto Public Health zaleca mieszkańcom podjęcie zwykłych środków w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia grypy i chorób układu oddechowego, które obejmują:

· szczepienia przeciw grypie, dostępne w przychodniach i aptekach;
· Często i dokładnie mycie rąk wodą z mydłem lub odkażaczem do rąk na bazie alkoholu;
· Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania;
· Jeśli brak chusteczki, kichanie lub kaszel w rękaw lub ramię; i,
· Jeśli jest się chorym trzeba pozostać w domu.

Toronto Public Health prosi mieszkańców, którzy powrócili ostatnio podróży międzynarodowych, zachorowali i mają objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel i gorączka, aby zgłosili swoją historię podróży   pracownikowi służby zdrowia lub na pogotowiu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU