Kanada jest światowym liderem w zakresie zadłużenia. To nie jest tajemnica. Bank Kanady określił zadłużenie gospodarstw domowych jako jedno z największych zagrożeń dla naszej gospodarki, a wiele międzynarodowych organów również podniosło czerwone flagi.

Teraz nowy raport ekonomiczny dla Macdonald-Laurier Institute dowodzi, że połączenie słabego wzrostu gospodarczego Kanady, uzależnienia od wydatków konsumenckich i rządowych oraz rosnącego zadłużenia czyni kanadyjską gospodarkę szczególnie podatną na globalne pogorszenie koniunktury.

Jak wielki jest nasz dług?

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych całkowity kredyt dla sektora niefinansowego w Kanadzie, jako odsetek PKB, wyniósł w drugim kwartale 2019 r. 305,7%  Od 2008 r. stosunek długu do PKB wzrósł o 32,5% w porównaniu ze średnim wzrostem o 13,8% w innych rozwiniętych gospodarkach.

Dlaczego zadłużenie jest tak duże? Autor badania, Philip Cross, twierdzi, że paradoksalnie jednym z głównych powodów jest to, że nasz system bankowy i „wiarygodność kredytowa” wyszły w dużej mierze bez szwanku z kryzysu finansowego. W rezultacie poziom zadłużenia w Kanadzie, nigdy nie obniżył się,  jak w innych krajach, podczas gdy historycznie niskie stopy procentowe doprowadziły do ​​kontynuowania wzrostu zadłużenia.

Zadłużenie gospodarstw domowych szło na czele tej gorączki długu, osiągając poziom 100,3% PKB Kanady, najwyższy spośród wszystkich krajów za wyjątkiem Danii (115%) i prawie dwukrotnie więcej niż średnia dla G20 – 59,5%. (W Stanach Zjednoczonych jest to 75%).

Rosnąca liczba bankructw to kolejny niepokojący trend. W trzecim kwartale 2019 r. liczba niewypłacalności wzrosła o 14,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. „Jeśli gospodarstwa domowe mają już problemy z obsługą rekordowego zadłużenia, gdy zatrudnienie jest wysokie, a stopy procentowe niskie, kłopoty te będą się jedynie potęgować w miarę spowolnienia światowej gospodarki” – pisze Cross w raporcie.

Cross dodaje, że będziemy mieli do czynienia z efektem domina:. „Niższe dochody przedsiębiorstw z eksportu wynikające z ogólnoświatowego spowolnienia gospodarki doprowadzą do redukcji miejsc pracy i spadku dochodów gospodarstw domowych, a tym samym do zmniejszenia dochodów skarbu państwa. Spadający popyt krajowy pogorszy zaś jeszcze bardziej skutek niższych przychodów z eksportu. ”

Z drugiej strony, Cross twierdzi, że problem zadłużenia Kanady raczej nie wywoła kryzysu bankowego z powodu struktury i finansowania naszego systemu.

 

za financialpost.com