Była niedziela, 25 stycznia 1995 roku. W gościnnym domu Janusza i Grażyny Piotrowskich odbyło się zebranie założycielskie nowej Grupy Związku Polaków w Kanadzie. Przybyli na nie: prezes ZG ZPwK, Danuta Warszawska z sekretarzem generalnym ZG, Franciszkiem Turczyniakiem.

Po krótkim przedstawieniu historii najstarszej organizacji etnicznej w Kanadzie i zapoznaniu zebranych z Konstytucją ZPwK, prezes ZG przyjęła przyrzeczenie od nowych członków i nowa Grupa otrzymała numer 95.

Został wybrany Zarząd Grupy, w skład którego weszli: Janusz Drzymała – prezes, Małgorzata Lizoń – wiceprezes, Teresa Szramek -sekretarz protokołowy, Grażyna Kontewicz – sekretarz finansowy, Mieczysław Wanat – skarbnik, Janusz Piotrowski, Władysław Lizoń i Roma Droździk – organizatorzy. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Zając, Tadeusz Górecki i Teresa Budziło, Komisja Odwiedzania Chorych – Roma Drzymała i Ela Zając. Dzięki staraniom Zarządu miejscem oficjalnych zebrań Grupy stało się Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nowa Grupa zaczęła pisać swoją kartę historii ZPwK, aktywnie włączając się w działalność Związku.

Dokładnie 25 lat później, 25 stycznia 2020 roku w pięknej Sali bankietowej Millenium Gardens w Brampton odbył się Jubileuszowy Bal, na który przybyli specjalni goście, a wśród nich przedstawiciele wielu Grup związkowych oraz organizacji polonijnych.

Pełniący tego wieczoru rolę mistrza ceremonii Dominic Roszak powitał wszystkich bardzo serdecznie, dokonując prezentacji gości honorowych.

Byli to: Sylwia Czerwińska Konsul RP w Toronto d/s Polonii i Promocji,

Natalia Kusendova poseł MPP Mississauga Centre,

Patrick Brown Mayor City of Brampton,

Janusz Tomczak, prezes ZG KPK,

Teresa Berezowska przewodnicząca Rady Polonii Świata,

prezes Iwona Malinowska z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,

prezes KPK Okręg Mississauga Leszek Błaszczak z Zarządem Okręgu,

ks. Paweł Pilarczyk z Parafii Św. Maksymiana Kolbe w Mississauga,

Adam Sikora prezes Koła Nr 4. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brantford,

Elżbieta Gazda prezeska Zarządu Centralnego Kół Polek i prezes Grupy 17 ZPwK w Delhi,

prezes Teresa Szramek z Zarządem Głównym ZPwK i prezes Grupy Jubilatki,

Stanisław Iwanicki prezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton,

Czesia Zawierucha prezes Grupy 5 ZPwK w Toronto,

Józef Żegleń prezes Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge,

Zbigniew Zaprucki prezes Grupy 10 ZPwK w Brantford,

Krystyna Szczęsna prezes Grupy 11 ZPwK w Guelph,

Stanisław Janczak wiceprezes Grupy 21 ZPwK w Oshawie i

Magdalena Piekarczyk prezes Grupy 29 ZPwK w Oakville.

Poproszona o zabranie głosu prezes Grupy 95, Teresa Szramek przedstawiła działalność Grupy 95 na przestrzeni 25 lat, przypominając najważniejsze przedsięwzięcia takie jak: założenie funduszu stypendialnego w Fundacji im. Wł. Reymonta w 1998r. (kilka lat później z inicjatywy stypendystów Grupy: Łukasza i Piotra Drzymałów, Pawła i Macieja Zająców i Julii Ostrowskiej zostało założone Stypendium Stypendystów), opieka nad Polską Szkołą w zachodniej Mississauga; dzięki staraniom członków Grupy szkoła licząca w 1997 roku ponad 600 uczniów otrzymała imię Sen. Stanleya Haidasza, patronat nad Szkołą Modelarstwa Lotniczego im. Janusza Żurakowskiego prowadzonej przez naszego członka śp. Tadeusza Śmietanę, przekazanie dotacji na budowę pomnika Janusza Żurakowskiego w Barry’s Bay; Grupa 95 ZPwK ma swój wpis na tablicy tego pomnika, powstanie przy Grupie Grona Młodzieży, które przez kilka lat z ogromnym powodzeniem organizowało wybory Miss Polonia Mississauga i Miss Polonia Canada. Prezesami Grona Młodzieży były Kinga Zborowska, a potem Anna Potasz i Ola Nakoneczna. Działalność charytatywna Grupy to przede wszystkim wysyłka sprzętu medycznego do Polski otrzymanego w darze od General Hospital. Dzięki zaangażowaniu wielu członków Grupy zostały wysłane monitory EKG do Sanoka i Gorlic (Roma Drzymała), łożka szpitalne do dwóch szpitali w Łodzi oraz wózki inwalidzkie do Częstochowy (Roman Klaptocz, Barbara Gwiazda).

Tę akcję z ogromnym powodzeniem kontynuował powstały w 2000 roku z inicjatywy Grupy 95 KPK Okręg Mississauga z prezesem Władysławem Lizoniem na czele. W sumie wysłanych zostało około 15 kontenerów z pomocą Polimexu. Na podkreślenie zasługuje działalność kulturalno-artystyczna Grupy i powstanie Kawiarenki „Pod Pegazem” promującej polską poezję i piosenki. Opracowywane przez Teresę Szramek i Waldka Kontewicza scenariusze wieczorów poetycko-muzycznych w wykonaniu członków i sympatyków Grupy cieszyły się dużą popularnością i były sprawdzoną formułą wspólnej zabawy. Ważną formą działalności stało się organizowanie wielotematycznych spotkań z interesującymi gośćmi – prelegentami na różnorodne tematy z zakresu prawa ogólnego i emigracyjnego, zdrowia, zdrowego odżywiania, kosmetologii, teatru, historii, dwujęzyczności, inwestycji emerytalnych i zniżek podatkowych, spotkania z pracownikami Konsulatu RP, popieranie polonijnych artystów poprzez wspólny udział w koncertach i przedstawieniach teatralnych. Wielką atrakcją dla członków Grupy stały się plenerowe (letnie i zimowe) spotkania w posiadłościach m.in. Helenki i Bronka Chojeckich, Eli i Mariana Zająców oraz Basi i Maćka Zborowskich i wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych i kolędowanie wspomagane grą Teresy Mazurek (akordeon), Marioli Frąckowiak (skrzypce), Władysława Lizonia (akordeon).

 

Funkcję prezesów Grupy pełnili: Janusz Drzymała (1995 – 2000, 2002 – 2004), Zbigniew Lewczuk (2001), Teresa Szramek (2005 -2008, 2016 do chwili obecnej), Henryk Kaliszewski (2009 – 2015).

Lista członków Grupy zaangażowanych w działalność innych organizacji polonijnych jest bardzo długa. Wspominali o tym goście honorowi: burmistrz miasta Brampton Patrick Brown, p. Konsul Sylwia Czerwińska, poseł MPP Natalia Kusendova, przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska i prezes ZG KPK Janusz Tomczak składając serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów na dalsze lata.

Srebrny Jubileusz stał się okazją do wręczenia odznaczeń i dyplomów uznania zasłużonym członkom Grupy 95. Na wniosek ZG ZPwK przyznane zostały dwie odznaki KPK: srebrna dla Teresy Mazurek i brązowa dla Teresy Zaranek. Odznaki wręczył prezes ZG Janusz Tomczak.

Złotą Odznakę ZPwK za 44 lata zaangażowanej działalności dla Związku otrzymała Barbara Choromańska. Za aktywną działalność od momentu powstania Grupy 95 i 25-letnią przynależność do ZPwK Srebrne Odznaki ZPwK z rąk wiceprezesów ZG Grzegorza Dorożyńskiego i Stanisława Iwanickiego otrzymali:   Janusz Drzymała, Helena Chojecka, Bronisław Chojecki, Grażyna Kontewicz, Władysław Lizoń, Janusz Piotrowski, Grażyna Wanat, Mieczysław Wanat, Elżbieta Zając, Marian Zając, Barbara Zborowska i Teresa Szramek. Natomiast dyplomy uznania otrzymali: Zbigniew Gwiazda, Roman Klaptocz, Joanna Bochenek, Grzegorz Plusa, Mariola Frąckowiak, Kaliszewski Henryk oraz Jerzy Roszak. W części artystycznej wystąpiła Dorota Paszuk-Zając z zespołem, prezentując piękne i żywiołowe tańce hiszpańskie. Dalsza część wieczoru upłynęła pod znakiem wspaniałej zabawy przy muzyce zespołu „Polanie”.

O sympatyczną niespodziankę postarali się organizatorzy Balu. Był to toast za następne udane 25 lat wzniesiony szampanem z 24 karatowymi płatkami złota. Natomiast loteria fantowa dostarczyła wszystkim sporo emocji i radości tym, do których uśmiechnęło się szczęście. Warto podkreślić, że nagrody na loterię ufundowali głównie członkowie Grupy. To był niezapomniany wieczór.

Tekst: Teresa Szramek

Zdjęcia: Narcyz Klimek