Coraz więcej rodziców coraz częściej musi organizować dzeciom zajęcia i opiekę z powodu strajku nauczycieli zrzeszonych w różnych związkach zawodowych i pracujących – a więc mających umowy zbiorowe – w różnych kuratoriach. Mieliśmy strajki rotacyjne, będziemy mieli ogólnoprowincyjny. Czy zwiększenie nakładów na oświatę w tym wynagrodzenia dla nauczycieli pozwoli rozwiązać problem ontaryjskiej oświaty – pogarszających się wyników nauczania. Gdzie tkwi problem, co zrobić, żeby nasze dzieci otrzymywały wykształcenie pozwalające im konkurować w globalnym świecie? – reportaż GoniecTv

 

 

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Obyś cudze dzieci uczył – szkoły dojrzały do reformy – strajki to pokazują…