W  Ontario w roku budżetowym 2019-20 rząd prowincji Ontario wyda prawie 13 miliardów dolarów na spłatę odsetek od zadłużenia, stwierdza nowe badanie opublikowane przez Fraser Institute, niezależny kanadyjski think-tank..

„Od czasu recesji 2008-09 zadłużenie prowincji Ontario wzrosło ponad dwukrotnie, zwiększając koszty odsetek płacone przez podatników Ontario”, poinformował Jake Fuss, ekonomista Fraser Institute i współautor badania.

Na przykład w tym roku rząd Ontario wyda prognozowane 12,9 miliarda dolarów na spłatę odsetek od długu prowincji – znacznie więcej niż oczekuje na wydatki na edukację policealną (11,4 miliarda dolarów).

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W związku z tym płatności odsetkowe od długu prowincji będą pochłaniały 8,3 procent dochodów prowincji w latach 2019-20, pomimo historycznie niskich stóp procentowych.

Ontarianie zaciągają nie tylko dług prowincyjny, ale także proporcjonalnie mają udział w długu federalnym. Koszty odsetek od tego połączonego zadłużenia wynoszą 1550 dol. na osobę.

„Płatności z tytułu odsetek zmnieszają możliwości finansowania opieki zdrowotnej, edukacji i usług społecznych oraz ograniczają zdolność rządów do udzielania ulg podatkowych” – powiedział Fuss.