Statistics Canada podaje, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale zwolnił do poziomu 0,3 proc. w skali roku. Agencja statystyczna skorygowała też wynik dla trzeciego kwartału – został obniżony z podawanej wstępnie wartości 1,3 proc. do 1,1 proc. w skali rocznej.

Wynik z czwartego kwartału jest zgodny z przewidywaniami ekonomistów. Słaby wynik ma związek ze spadkiem inwestycji biznesowych i słabymi wynikami w handlu międzynarodowym. Poza tym nie bez znaczenia były zamknięcia rurociągów, trudne warunki zbiorów dla rolników, ośmiodniowy strajk na kolei w listopadzie. Wzrost zaobserwowano z kolei w wydatkach gospodarstw domowych.

Podsumowując, wzrost gospodarczy w 2019 roku wyniósł 1,6 proc. Wynik jest gorszy niż za 2018 rok, kiedy to odnotowano wzrost PKB na poziomie 2 proc.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU