Toronto Police Service chciałaby ostrzec społeczeństwo w sprawie trwającego dochodzenia oszustw seniorów w Polonii.

– telefonuje kobieta podająca się za policję

– osoba dzwoniąca może mówić po angielsku i polsku

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

– podaje fałszywy powód wezwania i żąda od ofiary zebrania pieniędzy, kosztowności, biżuterii i umieszczenia ich w torbie

– ofiara jest następnie instruowana, aby umieścić torbę na zewnątrz ganku lub wyrzucić torbę przez okno

Służba pragnie przypomnieć opinii publicznej, że policja nigdy  w żadnych okolicznościach nie czyni takich żądań.

Jeśli otrzymasz telefon od osoby podającej się za policję i zgłaszającej żądania – odłóż słuchawkę. Zanotuj godzinę, datę i rozmowę. Natychmiast zgłoś to ,iejscowej policji.

Każda osoba posiadająca informacje na ten temat proszona jest o anonimowy kontakt z policją pod numerem 416-808-1400 Crime Stoppers pod numerem 416-222-TIPS (8477), online na www.222tips.com-

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź TPSnews.ca .

 

http://torontopolice.on.ca/newsreleases/46651