Jak twierdzi wiodący producent, Kanada nie zostanie pozbawiona papieru toaletowego
Fabryki pracują w nadgodzinach, aby sprostać wzrostowi popytu spowodowanemu przez pandemię COVID-19 i wszelkie braki będą krótkotrwałe.

Firma z siedzibą w Mississauga, Ont. Produkuje około jednej trzeciej wszystkich higienicznych produktów papierowych w Kanadzie, pod markami takimi jak Cashmere, Purex, Scotties, White Swan i SpongeTowels.

Kruger produkuje większość swoich wyrobów papierniczych w siedmiu fabrykach w Kanadzie – w tym w papierni w Gatineau w Quebecu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

François Paroyan, jeden z wiceprezesów firmy, powiedział, że Kruger nie zmienił ceny swoich produktów i pracuje na rzecz równego traktowania wszystkich swoich nabywców – z których większość to duzi detaliści.