Spotkanie z W. Gadowskim i K. Fechner-Puternicką w Toronto w ZNPwK

696

Zdjęcia nadesłał Hieronim Teresiński – dziękujemy!