Zdjęcia nadesłał Hieronim Teresiński – dziękujemy!