Wypłacanie zasiłków osobom poszkodowanym podczas pandemii COVID-19 ma się zacząć w kwietniu, ale rząd opublikował już zasady wypłat, tak by każdy mógł sprawdzić, czy się kwalifikuje i na jaką kwotę może liczyć. Rządowy plan pomocy opiewa na kwotę 82 miliardów dolarów, przy czym 27 miliardów ma być przeznaczone na bezpośrednie wsparcie dla osób, które mają trudności w znalezieniu pracy lub opiekują się bliskimi. W pakiecie, nad którym obecnie pracuje parlament, znajdują się zmiany zasad kwalifikacji do ubezpieczenia pracy (Employment Insurance, EI) i dwa rodzaje zasiłków dla tych, którzy nie kwalifikują się do wypłat z EI.

Po pierwsze, kto kwalifikuje się do wypłat z ubezpieczenia pracy? Ta kwestia jest rozważana indywidualnie i zależy od poziomu zatrudnienia w danym rejonie i liczby dni przepracowanych w ciągu ostatnich 52 tygodni. Rząd radzi składanie wniosków najszybciej jak to możliwe. Osoby, które będą czekały dłużej niż cztery tygodnie od ostatniego dnia zatrudnienia, mogą stracić prawo do zasiłku.

Aby dostawać regularne wypłaty z EI, pracownik musi stracić pracę nie ze swojej winy (kwalifikują się zwolnienia). Zasiłki chorobowe z EI obejmują niemożność podjęcia pracy ze względu na chorobę lub kwarantannę. Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w środę dla osób, którym nakazano samoizolację lub kwarantannę, będzie zniesiony tygodniowy okres oczekiwania na wypłaty. Oznacza to, że dostaną zasiłek za pierwszy tydzień objęty wnioskiem.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Maksymalna wypłata z ubezpieczenia pracy ma wynosić 573 dol. tygodniowo.

Normalnie wnioskodawcy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie i historię zatrudnienia, ale zmienione zasady mają pozwalać pracownikom na kwarantannie na aplikowanie bez dokumentu od lekarza. O wypłatę zasiłku chorobowego z EI można wnioskować później. Wnioski można składać przez internet. Aby skorzystać ze zniesienia tygodniowego okresu oczekiwania należy zadzwonić na bezpłatną infolinię 1-833-381-2725 lub pod numer 1-800-529-3742. Osobiście podania można składać w biurze Service Canada (osoby zdrowe, bez objawów choroby).

Jeśli ktoś się nie kwalifikuje do wypłat z ubezpieczenia pracy, rząd oferuje Emergency Care Benefit i Emergency Support Benefit. W ramach Emergency Care Benefit można otrzymywać do 900 dolarów co dwa tygodnie przez okres do 15 tygodni. Zasiłek dotyczy osób, które nie mają EI, nie mogą pracować i nie mogą skorzystać z płatnego zwolnienia. Wnioskować mogą pracownicy, również samozatrudnieni, którzy są objęci kwarantanną, są chorzy na COVID-19, opiekują się w domu chorym członkiem rodzin, a także rodzice dzieci, których szkoły są zamknięte.

Emergency Support Benefit ma być wypłacany osobom niekwalifikującym się do EI, które są bezrobotne. Ma to być wsparcie długoterminowe, chociaż rząd nie mówi, jak długo będzie wypłacane.

Wnioski o wypłatę obu zasiłków będą składane przez stronę CRA oraz telefonicznie, choć numer infolinii jeszcze nie został podany.