Miasto Mississauga w odpowiedzi na COVID-19  postanowiło:

Odroczyć o 90 dni terminy płatności podatku od nieruchomości, wprowadzić bezpłatną komunikację miejską, zawiesić karanie niektóre wykroczenia parkingowe.

Na specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w dniu 19 marca Rada Miasta Mississauga podjęła decyzje w odpowiedzi na COVID-19.

Rada miasta Mississauga podjęła decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości w kwietniu, maju i czerwcu o 90 dni, aby złagodzić skutki gospodarcze COVID-19. Odroczenie do końca roku ma pomóc w zapewnieniu ulgi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Wszystkie podatki od nieruchomości należy zapłacić przed końcem roku.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Kwietniowa płatność będzie wymagalna dopiero w lipcu; płatność za maj będzie należna w sierpniu; czerwcowa płatność będzie należna we wrześniu. Odroczenie dotyczy nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.  Odroczenie nie będzie miało wpływu na usługi miejskie.

Dla każdego, kto dostarczył czeki postdatowane na kwiecień, maj i czerwiec – nie zostaną one zrealizowane w kwietniu, maju i czerwcu. Każda płatność zostanie odroczona na 90 dni i zamiast tego zostanie zrealizowana w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Uprzednio autoryzowane terminy płatności podatku również zostały odroczone o 90 dni. Płatności z rachunków bankowych podatników nie będą pobierane w kwietniu, maju i czerwcu. Wypłaty płatności zostaną wznowione od lipca do września.

Więcej informacji: tutaj

Wprowadzony zostaje bezpłatny transport publiczny do momentu zniesienia wymogu “dystansu społecznego” przez Region Peel. Opłata za przejazd nie będzie wymagana.
Posiadacze karnetów PRESTO zostaną powiadomieni o statusie swojej karty za marzec  i kwiecień w nadchodzących tygodniach.
Pasażerowie nadal wchodzić będą tylko tylnymi drzwiami

Zawieszenie niektórych restrykcji parkingowych

Ze skutkiem natychmiastowym zawieszamy egzekwowanie zakazów parkowania

  • Ponad  pięć (5) i piętnaście (15) godzin parkowania na ulicy
  • W nocy od 2 rano – do 6 rano

 

Powyższe zakazy związane z parkowaniem mogą być egzekwowane w wyjątkowych okolicznościach, gdy istnieje znaczny problem z bezpieczeństwem ruchu .

Wszystkie inne wykroczenia związane z parkowaniem będą nadal egzekwowane w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego. Obejmuje to drogi pożarowe, zakazy postoju i parkingu, a także rejony, w których wymagana jest opłata. Zapewni to odpowiedni poziom parkowania na ulicy, natężenie ruchu oraz utrzymanie bezpieczeństwa ruchu i pieszych.

Aby dowiedzieć się o najnowszych działaniach podejmowanych przez miasto Mississauga odwiedź mississauga.ca/coronavirus lub śledź @CityMississauga na Twitterze.

Aby uzyskać informacje na temat epidemii, odwiedź peelregion.ca/coronavirus