Health Canada wycofuje ponad 50 płynów do dezynfekcji rąk, które zawierają składniki „niedopuszczone do użycia”, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Organizacja twierdzi, że środki do dezynfekcji rąk zawierające „niedopuszczalne typy” etanolu lub denaturatów nie zostały zatwierdzone do użytku w środkach odkażających w Kanadzie, a ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały potwierdzone.

Denaturaty to składniki dodawane do etanolu, aby uczynić go niezdatnym do spożycia przez ludzi.

Health Canada twierdzi, że możliwe reakcje na składniki obejmują podrażnienie skóry, podrażnienie oczu, podrażnienie górnych dróg oddechowych i bóle głowy.

Health Canada ma na swojej stronie internetowej stale rosnącą listę 51 środków do dezynfekcji rąk, które są obecnie wycofywane i mówi, że Kanadyjczycy powinni regularnie sprawdzać tę listę. Organizacja zaleca, aby przestać używać wymienionych produktów i skonsultować się z lekarzem, „jeśli używałeś tych produktów i masz objawy zdrowotne”.

Health Canada mówi, że należy stosować środek odkażający na bazie alkoholu, tylko wówczas jeśli nie ma mydła i wody do prawidłowego umycia rąk.