Niektórzy lekarze wykształceni za granicą mogą ubiegać się o uzyskanie 30-dniowej licencji na pracę w Ontario, Supervised Short Duration Certificate. Pomóc w zwalczaniu pandemii będą mogli lekarz, którzy ukończyli studia za granicą i zdali egzaminy pozwalające na praktykowanie w Kanadzie lub skończyli kanadyjską szkołę lekarską w ciągu ostatnich dwóch lat. Jedni i drudzy muszą znaleźć opiekuna, który będzie ich nadzorował w czasie pracy w publicznym szpitalu, zakładzie psychiatrycznym lub agencji rządowej.

College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) zaczął bez zapowiedzi wydawać 30-dniowe licencje w zeszłym miesiącu. College skorzystał z przepisu, który istnieje w prawie prowincyjnym od początku lat 90. Został opracowany właśnie na wypadek braku lekarzy w sytuacji np. pademii.

Jak dotąd wnioski złożyło niewiele osób, prawdopodobnie też niewiele wiedziało o takiej opcji. Do ubiegłego tygodnia CPSO otrzymało 12 aplikacji i zatwierdziło 10 z nich.

Lekarze, którym skończy się 30-dniowa licencja, mogą wnioskować o przedłużenie na kolejny miesiąc.

około 10 proc. przypadków COVID-19 w Ontario to pracownicy służby zdrowia.

W Ontario mieszka 13 000 lekarzy wykształconych za granicą i 6000 pielęgniarek wykształconych za granicą, którzy nie pracują w swoim zawodzie, wynika z danych HealthForceOntario.