Święcenie pokarmów odbywać się będzie w sobotę: od godz. 9:00 –14:30 co pół godziny będzie transmitowana modlitwa poświęcenia pokarmów na naszym Facebook i YouTube (linki poniżej).

Od godz. 9:30 –14:30 „non stop” na naszym parkingu będzie miało miejsce poświęcenie pokarmów w stylu „drive through” wodą święconą.

Gwardziści będą kierować ruchem, prosimy o dostosowanie się do ich wskazówek. Absolutnie nie można wychodzić z samochodu.

Prosimy otworzyć okno od strony kierowcy i wystawić koszyczek. Po poświęceniu pokarmów prosimy o natychmiastowe opuszczenie parkingu.

https://www.facebook.com/SaintEugeneParish

https://www.youtube.com/channel/UCUehiVxpkuFsoZ3XsP3ACCw

https://demazenodtv.click2stream.com/