Nadeszła jesień. Pożółkłe liście, przekwitające przed domem chryzantemy i z każdym dniem wcześniej zapadający zmrok… Cała natura z tchnienia naszego Stwórcy zachęca nas do zadumy nad życiem i jego przemijaniem. Skłania nas do refleksji nad tym co ważne i trwałe a co jedynie zabiera nam czas. W Dzień Zaduszny i Wszystkich Świętych wracamy myślami do tych którzy już odeszli, a 11-go Listopada chylimy czoło tym, którym przyszło ginąć za wartości największe. Nikogo nie dziwi, że harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju z poczuciem dumy biorą udział w okolicznościowych koncertach i defiladach; że składają kwiaty przy pomnikach, zapalają znicze na cmentarzach, przygotowują wieczornice i akademie oraz odwiedzają weteranów, a podczas mszy świętych w modlitewnych intencjach wspominają tych, którzy odeszli już na wieczną wartę.

Listopad ubiegłego roku zapisał się w naszej pamięci szczególną kartą jako czas obchodów stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę – Polskę. Dawno ucichły dźwięki werbli od tamtej chwili i mało kto wie, że dla ponad 6,000 harcerek i harcerzy, skrzatów i zuchów z ZHP działających na świecie nie był to jednodniowy zryw, bo program uczczenia stulecia odzyskania niepodległości Polski trwa dla nas 3 lata!

Sprawność stulecia odzyskania niepodległości Polski

Święto Odzyskania Niepodległości obchodzimy umownie 11-go Listopada, ale rzeczywiste odradzanie się Polski było wieloletnim procesem dlatego ten okolicznościowy program wprowadzony przez Naczelnictwo ZHP obejmuje lata 2017-2020 i ma na celu zmobilizowanie młodzieży i starszyzny do tworzenia pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w swoim środowisku przez własną pracę i postawę, biorąc za wzór i inspirację tych, którzy sto lat temu wywalczyli niepodległość Ojczyzny. Program trwa od 15 sierpnia 2017 do 15 sierpnia 2020, czyli od 97 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która zmusiła wojska bolszewickie do odwrotu i umożliwiła odrodzenie niepodległego Państwa Polskiego, a kończy się w setna rocznicę tego wydarzenia. Dzień ten jest obchodzony jako Święto Żołnierza.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Podczas tych trzech lat tematy historyczne i wyzwania związane z programem stulecia niepodległości przewijają się przez harcerskie zbiórki, gry, majsterkowanie, śpiew. harce i ogniska, nadając im szczególny charakter.

ROK I: 2017-18. W pierwszym roku przygotowywaliśmy się do uczczenia wydarzeń sprzed stu lat. Ponieważ tłem historycznym był koniec zaborów, wybuch I Wojny Światowej i pierwszych walk o niepodległość, uwagę skupiliśmy na ćwiczeniu tężyzny fizycznej, intelektualnej i moralnej; doskonaliliśmy się w stałej gotowości do służby nawiązując do trzech organizacji, które miały wpływ na powstanie ruchu harcerskiego: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Organizacja Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, i Stowarzyszenia etyczno-moralnego „Eleusis”.

ROK II: 2018-2019. W drugim roku staramy się sumiennie pełnić służbę z tym samym przekonaniem, jak w chwili składania Przyrzeczenia. Historyczne wydarzenia: zjednoczenie ruchu harcerskiego w jeden Związek Harcerstwa Polskiego Walki o Lwów, powrót Piłsudskiego, podpisania Traktatu Wersalskiego podpowiadają tematykę ćwiczeń i zajęć.
Świadczymy naszą działalnością, że warto się zapisać do gromady, drużyny lub kręgu.

ROK III: 2019-2020. W trzecim roku chcemy podkreślić wychowanie do odpowiedzialności bo tacy właśnie ludzie będą potrzebni naszej Ojczyźnie w przyszłości. Inspiracją do gier, ćwiczeń i gawęd będą główne wydarzenia historyczne roku 1919-20: powstania i plebiscyty śląskie, zaślubiny Polski z morzem i zwycięska bitwa warszawska.

Dążeniem wszystkich od skrzata do instruktorek i instruktorów w ciągu tych 3 lat jest skompletowanie okolicznościowej Odznaki Stulecia Niepodległości.


Odznaka składa się z trzech części. W każdym roku zdobywa się kolejną część odznaki, która „powstaje” w miarę kolejnych lat pracy tworząc zwartą całość.
– Symbolem pierwszego roku 2017-18 jest orzeł w koronie, godło niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i data 11 listopada 1918, dzień, w którym nastąpiło powszechne zawieszenie broni po I Wojnie Światowej, a ponadto dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość. .

– Symbolem drugiego roku 2018-19 jest złote pióro z orłem białym. Tym piórem pierwszy premier niepodległej Rzeczypospolitej podpisał Traktat Wersalski, który formalnie zatwierdził ustanie działań wojennych i uznał odrodzenie Państwa Polskiego. Traktat ten podpisano w dniu 26 czerwca 1919.

– Symbolem trzeciego roku 2019-20 jest II Rzeczypospolita Polska w granicach wywalczonych przez wojska polskie po odparciu wojska Rosji Sowieckiej w dniu zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920.

Większość z naszej młodzieży urodziła się w Kanadzie, czasem nigdy nie widziała Polski i czasem wychodząc z mieszanych rodzin prawie nie mówi po polsku, dlatego patrząc na harcerskie jednostki podczas okolicznościowych obchodów wspomnijmy ich 3 lata wysiłku pamiętając, że harcerstwo nie jest tylko od parady!

Czuwaj
Druhna Kasia Niszcz
Instruktorka przy Szczepie Zorza
Hufiec Watra, Ontario