Seniorzy pobierający emeryturę Old Age Security i dodatek Guaranteed Income Supplement otrzymają jednorazową nieopodatkowaną wypłatę w tygodniu po 6 lipca. Ma to zrekompensować koszty poniesione w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z zapowiedziami rządu jednorazowa dopłata do OAS wyniesie 300 dol., a do GIS – jeszcze 200 dol.

Seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków, by otrzymać jednorazową wypłatę. Ma być ona przyznana automatycznie po 6 lipca. W ciągu tygodnia osoby starsze mieszkające w Kanadzie dostaną czek lub przelew direct deposit. W przypadku osób mieszkających poza krajem, dodatek w przypadku tych przyjmujących przelewy również zostanie przekazany w lipcu, ale w przesyłaniu czeków należy się jednak spodziewać opóźnień.

Rząd federalny na wsparcie finansowe dla seniorów przeznacza 2,5 miliarda dolarów.

Wcześniej, w kwietniu, osoby starsze otrzymały jednorazową specjalną płatność poprzez kredyt GST, dzięki czemu osoby samotne dostały średnio 375, a pary 510 dol. Z wypłat skorzystały ponad 4 miliony seniorów o niskich i średnich dochodach na łączną kwotę 1,3 miliarda dol.