Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do publikacji p. Lidii Sokołowskiej-Cybart w dniu 20 czerwca chciałbym zwrócić uwagę na szereg nieprawidłowości i nieścisłości w artykule.

Przede wszystkim, kwestie uregulowane obwieszczeniami Konsula RP z 9 czerwca br. (dotyczące braku możliwości osobistego dostarczenia kopert zwrotnych do konsula oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 66 w Toronto) wynikają wprost z regulacji prowincji Ontario związanych ze stanem wyjątkowym w czasie pandemii. Decyzja została podyktowana względami bezpieczeństwa oraz w trosce o Państwa zdrowie.

Poniżej przedstawiam ramy czasowe prac związanych z przygotowaniem i wysyłką pakietów wyborczych:

1. 15 czerwca – Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listę kandydatów w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

2. Po tej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej placówki dyplomatyczne otrzymały wzór karty do głosowania w dniu 16 czerwca.

3. 16 czerwca – po wydrukowaniu kart do głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 66 w Toronto przystąpiła do ich stemplowania.

4. Równolegle, wszyscy pracownicy Konsulatu wspólnie z członkami OKW przygotowywali pakiety wyborcze (pakowanie, rejestrowanie) w liczbie ponad 5500.

5. 17 i 18 czerwca – sukcesywnie pakiety były dostarczane na pocztę.

Zwracam uwagę na fakt, że przygotowanie pakietów wyborczych było możliwe dopiero po otrzymaniu wzoru karty do głosowania tj. 16 czerwca br.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Grzelczyk

Konsul Generalny RP

 


List p. Sokołowskiej-Cybart – tutaj:

Polskie wybory prezydenckie 2020 za granicą: 5 dni roboczych dla poczty na doręczenie w obie strony