5 lipca 2020 r., w pierwszą niedzielę lipca, Kresowianie z całego świata pielgrzymują przed oblicze NMP Jasnogórskiej na Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian. Jest to najważniejsze wydarzenie w całym ruchu kresowym, a zarazem najwyższa władza uchwałodawcza Światowego Kongresu Kresowian.

W uroczystości wezmą udział: dr Leon Popek – zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Msza św. będzie celebrowana przez biskupa Ignacego Deca wraz z księżmi pochodzenia kresowego. Homilię wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Jasnogórski zjazd odbywa się w przeddzień 77. rocznicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na polskich obywatelach, mieszkańcach Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich II RP.

Zbrodnia Wołyńska – antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, a także część województw lubelskiego i poleskiego. Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945.

Instytut Pamięci Narodowej jest współorganizatorem tegorocznego zjazdu.

W niedzielę 5 lipca br.  na Jasnej Górze odsłonięte zostaną tablice w hołdzie Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz sprawiedliwym Ukraińcom, którzy im pomagali.

 

Z kolei o godzinie 11:00 w sali Jana Pawła II rozpocznie się konferencja naukowo-historyczna i Światowy Kongres Kresowian.